مطالب میجیک

هورمون درمانی به پیشگیری از پوکی استخوان کمک می کند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین به نقل از پزشکی اخبار، محققان رابطه بین هورمون درمانی و تراکم استخوان در زنان یائسه را بررسی کردند.

آنها دریافتند که بسیاری از اشکال هورمون درمانی باعث افزایش تراکم مواد معدنی استخوان می شود و این اثر حتی پس از قطع درمان نیز ادامه دارد.

بازسازی استخوان یک فرآیند استخوان قدیمی دوباره جذب می شود و با استخوان سالم جدید جایگزین می شود.

در دوران یائسگی، زمانی که سطح استروژن کاهش می‌یابد، تحلیل استخوان از تشکیل استخوان جدید پیشی می‌گیرد و منجر به تحلیل استخوان و زوال ساختاری می‌شود.

تراکم مواد معدنی پایین استخوان نشان دهنده پوکی استخوان است، وضعیتی که با کاهش استحکام استخوان و افزایش خطر شکستگی مشخص می شود.

هورمون درمانی برای پیشگیری و مدیریت پوکی استخوان استفاده می شود.

در حالی که برخی از مطالعات گزارش می دهند که اثرات محافظتی هورمون درمانی پس از قطع هورمون درمانی باقی می ماند، برخی دیگر نشان می دهند که توقف هورمون درمانی باعث تحلیل استخوان می شود.

دانستن بیشتر در مورد اثرات ترک هورمون درمانی بر تراکم مواد معدنی استخوان می تواند گزینه ها و مسیرهای درمانی را مشخص کند.

آنها دریافتند که افزایش تراکم استخوان ستون فقرات کمری حتی پس از توقف هورمون درمانی ادامه دارد.

محققان همچنین دریافتند که تمام روش های هورمون درمانی، به جز روش های حاوی استروژن، اثر محافظتی دارند استئوپنی دارند. استئوپنی این نشان دهنده کاهش تراکم معدنی استخوان است که هنوز به آستانه در نظر گرفتن پوکی استخوان نرسیده است.

محققان خاطرنشان کردند که هیچ یک از انواع هورمون درمانی با پوکی استخوان مرتبط نیست.

دکمه بازگشت به بالا