جفت در بروز دیابت بارداری نقش دارد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

بارداری

به گزارش خبرنگار آنلاین به نقل از سلامتی روز نیوز، محققان گزارش می دهند که نقص در بیان یک ژن هورمونی به نام فاکتور رشد شبه انسولین 1 (IGF-1) در جفت با مقاومت به انسولین در دوران بارداری مرتبط است.

ماری فرانسه هیورتمحقق ارشد و استادیار پزشکی جمعیت در دانشگاه هاروارد گفت: جفت به عنوان محرک اصلی تغییرات فیزیولوژی انسولین در دوران بارداری، احتمالاً منبع اصلی هورمون های دخیل در ایجاد دیابت بارداری است.

دیابت بارداری از هر هفت بارداری یک مورد را تحت تاثیر قرار می دهد اثر و می تواند عوارض زیادی در دوران بارداری و زایمان ایجاد کند.

تحقیقات قبلی نشان داده است که مقاومت بیش از حد به انسولین منجر به دیابت بارداری می شود، اما علت دقیق این مقاومت نامشخص است.

برای این مطالعه، محققان تجزیه و تحلیل ژنتیکی را بر روی نمونه‌های بافت جفت انجام دادند و 14 ژن مرتبط با مقاومت به انسولین را شناسایی کردند.

نتایج نشان می دهد که این ارتباط به شدت با ژن IGF-1 مرتبط است که اثرات هورمون های رشد را در بدن تنظیم می کند. هورمون تولید شده توسط ژن IGF-1 مربوط به هورمون انسولین است و بر نحوه پردازش قند خون توسط سلول ها تأثیر می گذارد.

محققان خاطرنشان کردند که سطح هورمون IGF-1 در دوران بارداری افزایش می یابد و در زنان باردار پنج برابر بیشتر است.

علاوه بر این، به گفته محققان، سطوح پایین هورمون IGF-1 در اوایل بارداری می تواند نشان دهنده این باشد که یک زن در معرض خطر است. عفونت برای دیابت بارداری، زیرا سطوح بالاتر با مقاومت کمتر به انسولین همراه است.

نتایج نشان می دهد که سطح پایین هورمون IGF-1 در خون در سه ماهه اول، مستقل از سایر عوامل خطر مانند اضافه وزن، تشخیص بعدی دیابت بارداری را پیش بینی می کند.

هیورت هاروارد در یک انتشار خبری گفت: «ممکن است به این اندازه باشد خواهش كردن هورمون IGF-1 در سه ماهه اول برای شناسایی افراد در معرض خطر عفونت به دیابت بارداری در اوایل بارداری کمک می کند، که ممکن است پنجره ای برای جلوگیری از آن باشد. ما امیدواریم که تحقیقات بیشتری برای بررسی اینکه آیا این پروتئین در تنظیم قند خون در دوران بارداری نقش دارد یا خیر، انجام دهیم.

دکمه بازگشت به بالا