اقتصادی

اعلام آمادگی پاکستان برای دریافت گاز ایران در نقطه جدید مرزی

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت: خطی برای صادرات گاز به پاکستان احداث شده است و هر زمان که پاکستان اعلام آمادگی کرد ما آماده صادرات هستیم. پاکستان برای دریافت گاز در یک نقطه مرزی جدید اعلام آمادگی کرده است.

به گزارش میجیک، رضا نوشادی امروز در نشست خبری نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با بیان اینکه در ششمین پروژه خط لوله سراسری انتقال گاز و پروژه انتقال گاز به نیروگاه و صنعت قشم شاهد رکورد جدیدی بوده ایم، اظهار کرد: شاهد رکورد جدیدی هستیم. تا سه ماه آینده تکمیل می شود، می توان به اتمام رسید، تصریح کرد: حفاری افقی از دو طرف جزیره قشم در سرزمین اصلی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه 11 ایستگاه تقویت فشار گاز در حال طراحی، خریداری و اجرا است، گفت: اجرا و بهره برداری همزمان از این جایگاه ها در طول 60 سال فعالیت شرکت ملی گاز ایران و 15 سال فعالیت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران یک رکورد محسوب می شود. محاسبه شد

نوشادی با بیان اینکه از این تعداد شش ایستگاه در سال جاری اجرا می شود که این نیز یک رکورد است، گفت: سال گذشته هفت طرح ذخیره سازی را فعال کردیم که پنج طرح آن در دست اجراست.

به گفته وی، طرح ذخیره سازی شوریجه دی در قالب BOT در حال اجراست و در پایان سال شاهد کلید خوردن طرح ذخیره سازی در شبکه مختار، بانکول، قزل تپه و سراجه خواهیم بود و طبق برنامه ریزی های انجام شده. . ، دو طرح دیگر نیز در شش ماه آینده کلید خواهد خورد

در امتداد

دکمه بازگشت به بالا