مطالب عمومی

مجوز فعالیت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی ایلام صادر شد

محمد میرزایی حیدری در گفت وگو با خبرنگار گروه استان های خبرگزاری آنا در ایلام ، اعلام کرد: با تصویب کمیسیون تحقیقات و فناوری شورای توسعه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، فعالیت های مرکز رشد واحد فن آوری انتشارات دانشگاه آزاد اسلام ، واحد ایلام.

وی افزود: پس از اعلام سطح بندی مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلام و قرار دادن مرکز توسعه واحد فناوری واحد ایلام در سطح دوم مرکز رشد کشور و در نظر گرفتن پیگیری موثر از سوی اداره کل کارآفرینی و رشد دانشگاه آزاد اسلام مرکز ، مرکز در حال حاضر به طور رسمی تأیید شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلام ایلام گفت: توسعه فعالیت های مرکز رشد واحد ایلام از سال 1377 با حمایت مالی 5 میلیارد ریالی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در دستور کار قرار گرفت. در فوریه 2016 آماده بهره برداری است.

میرزایی حیدری خاطرنشان کرد: فضاهای مشارکتی ، دفاتر شرکت ها ، آزمایشگاه های تحقیقات شیمیایی و اتاق جلسات شامل زیرساخت های ساخته شده در مرکز توسعه واحد فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ایلام به مساحت 1300 متر مربع است.

ماموریت مرکز توسعه و نوآوری فناوری چیست؟

وی یادآور شد: ماموریت مرکز توسعه و نوآوری فناوری تمرکز با جامعه دانشگاهی و نخبگان جوانان استان ایلام برای توسعه مشاغل مبتنی بر فناوری است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلام ایلام تاکید کرد: در این راستا مکاتبات اولیه و مراحل اخذ مجوزهای مسکن نوآوری مشاغل کوچک و متوسط ​​توسط معاونت تحقیقات ، فناوری و نوآوری انجام شده و انتظار می رود این مجوزهای مسکن نوآوری امسال صادر شد

میرزایی حیدری توضیح می دهد: با حمایت مالی معاونت علمی ریاست جمهوری ، زیرساخت های فیزیکی خانه نوآوری دانشگاه آزاد اسلام واحد ایلام در حال ساخت است.

وی گفت: در حال حاضر 23 واحد هسته ای و فناوری در زمینه های شیمی ، کشاورزی ، فناوری اطلاعات و تجهیزات صنعتی در مرکز توسعه واحد فناوری دانشگاه آزاد اسلام واحد ایلام فعال است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلام ایلام ایلام گفت: امسال دستور کار دو برنامه را برای شناسایی نیازهای فناوری صنعت از طریق اعضای هیات علمی و برگزاری رویدادهای راه اندازی و همچنین سایر فعالیتهای تبلیغاتی و آموزشی ایجاد کرده ایم.

میرزایی حیدری گفت: این برنامه نیازهای فناوری صنعت را با همکاری با شرکت ها و شهرهای صنعتی استان ایلام شناسایی می کند و ایجاد هسته مشکل محور برای رفع نیازهای فناوری نیز از اولویت های واحد ایلام خواهد بود.

آخرین پیام / 4078 /4062 /

دکمه بازگشت به بالا