مطالب میجیک

استرس شغلی به سلامت قلب و عروق زنان آسیب می رساند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین ، به نقل از ساینس روزانهبر اساس تحقیقات جدید ، استرس روانی – اجتماعی ، اغلب به دلیل دشواری کنار آمدن با یک محیط چالش برانگیز ، می تواند زنان را در معرض خطر بیشتری قرار دهد. عفونت برای بیماری پزشک قانونی جگر بگذار

مطالعه توسط محققان دانشگاه درسل پنسیلوانیا نشان می دهد که تأثیر فشار کار و فشار اجتماعی بر زنان تأثیر استرس شدید است. در مجموع ، این 21 درصد از زنان دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد عفونت برای بیماری عروقی پزشک قانونی قلبش را انداخت.

استرس کاری زمانی اتفاق می افتد که زنان در محل کار مهارت کافی برای پاسخگویی به خواسته ها و انتظارات از کار را ندارند.

این مطالعه همچنین نشان داد که وقایع استرس زای زندگی مانند مرگ همسر ، طلاق ، جدایی یا آزار جسمی یا کلامی و همچنین استرس اجتماعی ، به ترتیب 12 و 9 درصد خطر را افزایش می دهد. عفونت برای بیماری عروقی پزشک قانونی کبد متصل است.

در این مطالعه ، محققان وضعیت سلامتی 80825 شرکت کننده را بین سالهای 1991 و 2015 بررسی کردند. در مطالعه حاضر ، محققان اثرات استرس روانی-اجتماعی ناشی از استرس کار ، وقوع استرس را بررسی کردند زا زندگی و استرس اجتماعی و ارتباط این فشارها منجر به بیماری عروقی می شود پزشک قانونی او قلب خود را ارزیابی کرد.

بیماری قلب و عروقی پزشک قانونی، با تنگی عروق قلب و عدم توانایی رسیدن خون اکسیژن کافی به قلب اتفاق می افتد.

دکمه بازگشت به بالا