مطالب عمومی

کاهش محسوس پرونده های تخلف بهداشتی در حوزه دامپزشکی براساس تدابیر بازدارنده

به گزارش خبرگزاری میجیک استان سمنان، وی در ادامه گفت: خط قرمز دامپزشکی سلامت و سلامت فرآورده های خام دامی و به تبع آن بهداشت عمومی است و در این راستا با تخلفات خطرناک بهداشتی برخورد خواهد شد. با جدیت.”

معاون بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان سمنان بیان کرد: در سه ماهه اول سال جاری از 14 پرونده 2 فقره به دادسرا و دادگاه و 11 پرونده جهت تعزیرات و تعزیرات به دولت ارسال شده است. رسیدگی. و همچنین 1 مورد تخلف صنفی به کمیسیون تخلفات صنفی و کارشناسان حرفه ای دامپزشکی جهت رسیدگی فراخوانده شده است.

در پایان دکتر قدس افزود: با توجه به بازرسی و نظارت مستمر از مراکز حفاظت شده توسط کارشناسان دامپزشکی استان سمنان، در سه ماهه نخست سال جاری بر اساس اقدامات و اقدامات پیشگیرانه، تعداد پرونده های قضایی 2.5 برابر نسبت به مدت مشابه کاهش یافته است. دوره سال گذشته

46

دکمه بازگشت به بالا