سامانه ساجات الگوی هوشمندسازی فرایندهای نظارتی می‌شود؟

روش‌های نظارت سنتی محدودیت‌های زیادی دارند و نمی‌توانند تخلفات عمده را شناسایی کنند، اما با استفاده از سیستم‌های نظارتی هوشمند می‌توان بسیاری از کاستی‌ها را برطرف کرد و به موقع تخلفات و مفاسد را پیدا کرد. در این راستا سازمان های برنامه و بودجه در راستای تحقق عدالت اجتماعی در قالب سامانه ای برای شناسایی صلاحیت کارگزاران نظام فنی اجرایی کشور و با هوشمندسازی نظارت ها گام برداشته اند.

به گزارش میجیک، محمد شیدایی، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی توسعه تولید در یادداشتی اختصاصی به میجیک نوشت: در حال حاضر 37 دستگاه نظارتی در کشور فعالیت می کنند و در سازمان های عالی نظارتی از جمله دیوان محاسبات نظارت دارند. و سازمان های بازرسی به ویژه با روش ها و رویکردها این امر به صورت سنتی انجام می شود. در رویکرد سنتی که به افراد وابسته است، نظارت سرعت لازم را ندارد و نقش پیشگیرانه آن ضعیف است. در واقع وقتی هزینه های زیادی به کشور تحمیل می شود و امکان پرداخت غرامت زیادی وجود ندارد، تخلفات زیادی کشف می شود. اما با رویکرد نظارتی نوین از جمله هوشمندی بخشی از فرآیند نظارت و استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات می توان بخش زیادی از این نواقص را برطرف کرد و با پیشگیری و کشف به موقع فساد و تخلف، هزینه های ناشی از آنها برای دولت کاهش خواهد یافت.

بررسی عملکرد گذشته و توضیح وضعیت فعلی؛ رویکردهای حسابرسی سنتی کارساز نیستند

نظارت اصلی سازمان نظارتی در دستگاه اجرایی توسط ناظرانی که به دستگاه اجرایی با عنوان حسابرس و بازرس منصوب می شوند انجام می شود. اما این روش دارای نقاط ضعف و محدودیت هایی از جمله: کندی سرعت پردازش، عدم پیشگیرانه بودن بخش های مهم نظارت، عملکرد جزئی واحدهای نظارتی، ارائه اطلاعات ناقص و گمراه کننده توسط دستگاه های اجرایی، عدم کشف یا کشف دیرهنگام بسیاری است. تخلفات، وابستگی زیاد نتایج نظارت به توانایی های فردی سرپرست و …

واضح است که روش های سنتی جوابگوی نیازهای مقررات دولتی نیست و محدودیت های زیادی دارد. به عنوان مثال، انتظار می رود دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارت مالی شورای اسلامی، نظارت همه جانبه ای در امور بودجه ای داشته باشد. این در حالی است که تعداد دستگاه های اجرایی (حدود 4700 دستگاه) و حجم فعالیت آنها به حدی است که با رویکرد حسابرسی سنتی می توان گفت که دیوان محاسبات کشور بیش از پنج برابر تعداد فعلی نیروی کار خود را افزایش داده است. همچنان امکان اعمال نظارت دقیق و مستمر وجود خواهد داشت و هیچ کاری انجام نمی شود.

هوش مصنوعی چگونه نظارت را بهبود می بخشد؟

هوشمندسازی نظارت راه حل اساسی برای حل مشکلات اصلی وضعیت در سازمان های عالی نظارت است. نظارت هوشمند سیستمی مبتنی بر قابلیت های فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی است که بر اساس امکان جایگزینی هوش ماشینی در برخی فعالیت های انسانی و دستیابی به سرعت، دقت، دقت و جامعیت بیشتر در جابجایی به کمک ماشین ها شکل خواهد گرفت. در واقع برخی از وظایف نظارتی، از جمله وظایفی که قابلیت خودکار شدن و فرآیندهای تکراری را دارند، به این سیستم محول خواهند شد.

هوش مصنوعی می‌تواند بسیاری از وظایف غیرتخصصی را انجام دهد و نیروهای نظارتی را آزاد کند تا بیشتر به عنوان مشاور عمل کنند و بررسی‌ها و قضاوت‌های بیشتری را انجام دهند، بنابراین کیفیت کلی و اطمینان در نظارت را بهبود می‌بخشد و به طور همزمان ریسک را کاهش می‌دهد. بنابراین، نتیجه اصلی طراحی و به کارگیری سیستم های نظارت هوشمند، انجام وظایف نظارتی با دقت، سرعت و جامعیت بیشتر است. استفاده از سیستم‌های نظارت هوشمند می‌تواند اثرات دیگری مانند کاهش هزینه‌های نظارت، وابستگی کمتر نتایج به توانایی‌های فردی، تشخیص به‌موقع جرائم و جرایم بزرگ و تقویت نظارت پیشگیرانه و غیره را به همراه داشته باشد.

الزامات اطلاعاتی

نظارت هوشمند الزامات و محرک هایی دارد که عناصر زیرساختی هستند و فرآیند هوشمندی حسابرسی را تسهیل می کنند. در واقع بدون اجرای این موارد، موفقیت نظارت هوشمند در سازمان های نظارتی غیرممکن به نظر می رسد. این الزامات و درایورها عبارتند از:

آموزش و جذب نیروی متخصص مورد نیاز: توسعه، پشتیبانی و استفاده از سیستم های نظارتی نیازمند مجموعه ای از متخصصان نرم افزار و سخت افزار است. این افراد علاوه بر توانایی تعامل و استفاده از سیستم، باید توانایی های دیگری از جمله سطح دانش نظارتی نیز داشته باشند. همچنین برای آموزش، جذب و حفظ برنامه ویژه ای باید تهیه شود.

بازطراحی ساختارها و فرآیندهای سازمانی نظارتی بر اساس الزامات اطلاعاتی: در حال حاضر ساختار اصلی سازمانی سازمان نظارت بر اساس فرآیند نظارت سنتی طراحی شده است و برای هوشمندسازی نظارت باید ساختار سازمانی نظارتی مربوطه بر اساس الزامات اطلاعاتی تغییر یابد. در سازمان های نظارتی نحوه تعامل و حتی جایگاه متخصصان تغییر خواهد کرد.

مدیریت تغییر: تجربه نشان می دهد که بهترین تغییرات در صورت عدم مدیریت صحیح به ویژه در سازمان های دولتی با مقاومت جدی مواجه می شوند و با شکست مواجه می شوند. بنابراین از یک سو باید تایید و حمایت از اجزای اصلی سازمان صورت گیرد و از سوی دیگر حمایت و حمایت چند ذی نفع نیز ضروری است.

دسترسی آنلاین و به موقع به داده ها و سیستم های اطلاعاتی دستگاه های اجرایی: دسترسی به بانک اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و سیستم‌های اطلاعاتی یکی از زیرساخت‌های مهم در سیستم‌های هوشمند است، زیرا سیستم‌های هوشمند با داده‌ها، اطلاعات و دانش کار می‌کنند و بدون این، فعالیت‌های آنها بی‌فایده است.

یکپارچه سازی اطلاعات و سیستم های مالی دستگاه های اجرایی: سیستم باید به گونه ای باشد که بتوان رکوردها را پیوند داد. در مورد سیستم مالی باید از زبان و قالب مشترک استفاده شود. همچنین باید از ایجاد سیستم های جداگانه خودداری شود. برای این منظور می توان بانک اطلاعاتی ملی ایجاد کرد و سطح دسترسی هر دستگاه را تعیین کرد.

استفاده از هوش مصنوعی در سازماندهی برنامه ها و بودجه ها

روش‌های نظارت سنتی محدودیت‌های زیادی دارند و نمی‌توانند نقض‌های عمده را شناسایی کنند. بسیاری از تخلفات زمانی آشکار می شود که هزینه های زیادی در کشور انجام شده باشد و امکان جبران این هزینه ها وجود نداشته باشد. اما با استفاده از سیستم های نظارتی هوشمند می توان بسیاری از کاستی ها را برطرف کرد و تخلفات و مفاسد را به طور دقیق شناسایی کرد. این سیستم سرعت، دقت و دقت نظارت را افزایش داده و بسیاری از هزینه های ناشی از آن را کاهش می دهد. در دولت سیزدهم با هدف شفاف سازی در برنامه ریزی و هوشمندسازی نظام برنامه ریزی ملی اقداماتی را انجام داده است که محوریت آن سازمان برنامه و بودجه است. سامانه ساجات که به معنای سامانه تعیین صلاحیت کارگزاران نظام فنی اجرایی کشور است، با هدف شرکت در مناقصه پروژه ها تنها افراد و شرکت هایی راه اندازی شده است که در واقع برنده مطلوب هستند. نقطه. از این سامانه برای استعلام مدارک تحصیلی با وزارت علوم، پرسش از کارمند یا سهامدار بودن متقاضی در شرکت در سازمان امور کار، سنجش توان مالی شرکت برای انجام پروژه ها با سازمان مالی استفاده می شود. ، تعداد افراد بیمه شده در شرکت نزد سازمان بیمه، منظم بودن پرداخت مالیات مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور و … آنلاین می باشد. انتظار می رود با هوشمندسازی بیشتر نظارت، گام هایی در جهت تحقق عدالت اجتماعی برداشته شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا