مطالب میجیک

اهمیت فعالیت تشکل های دانشجویی دختران برای حل مسائل زنان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده شورای اسلامی؛ در نامه ای به دانشجویان دختر این سازمان های دانش آموزان می نویسند:

برادران و خواهران عزیزم، دانشجویانی که عضو سازمان هستند های دانش آموزان

سلام

روز دانشجو را به شما عزیزان تبریک می گوییم. همچنین خودتان می دانستن اینکه شما یک دانش آموز تأثیر اجتماعی در بالا هستید خارق العاده آه تو قبلا و می می تواند به عنوان محرک جریان عمل کند هان از نظر اجتماعی نقشی در ارتقای توسعه سیاسی و تأثیرگذاری بر سیاست گذاری دارد. فعالیت ها مسئول، آگاه و نگران مندان تو دختر دانشجویی می این می تواند تأثیر زیادی بر مسائل زنان داشته باشد، صحبت کنید های نگران مندان آه تو که شما دختران عزیز سال های در دیدارهای اخیر با رهبر معظم انقلاب نشان از هوش و ذکاوت دختران دانشجوی فعال در شناسایی اولویت ها ذکر شد. ها و یک چالش ها او دقیق و واضح بود. بعد، فعالیت های جلسات مختلف دانشجویی ها و یک رویداد ملی امسال ها به خاطر تلاش و نگرانی شما برادران و خواهران عزیزم، موضوع این زن تمام شده است پس این یک مشکل است زنان برای حوزه گفت و گفتن شمول و اهمیت برای جامعه دانش آموزی آشکارتر شد.

برادر و خواهر! در حال حاضر مهم در مسائل زنان توجه به اقشار مختلف زنان و شنیدن صدای آنهاست و شما دختران سالم هستید. می می تواند حنجره باشد آه تو صدای دختران از کانال این هست برای گوش سیاستگذاران مطبوعاتی فعالیت شما قطعا کمک خواهد کرد ر سیاستگذاران از ظرفیت خود برای شناسایی و رسیدگی به مسائل دختران استفاده می کنند های اندازه طبقات ماده متفاوت است و موانعی را که به عنوان یک سازه در جلو وجود دارد را از بین می برد.

امروز مجددا به شما دختران دانشجوی فعال و همه دانشجویان تبریک می گویم، دست یاری به سوی شما دراز می کنم و می من می خواهم صدا یک دختر جوان باشید ان شالله با یاری خداوند متعال و همدیگر راه صعب و از شیرینی شکستن موانع و حل مشکلات دختران جوان بگذریم.»

اهمیت فعالیت های تشکل های دانشجویی زن برای رسیدگی به مسائل زنان

دکمه بازگشت به بالا