اقتصادی

وظایف بازرس در شرکت‌های سهامی

قسمت هفتم مبحث اول (شرکت های سهامی) لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت مصوب 1347 به موضوع «بازرسان» می پردازد.

به گزارش میجیک، بند هفتم (بازرس) مبحث اول (شرکت های سهامی) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 از مواد 144 به 156 عبارت است از:

بند 7 – بازرسان

ماده 144: مجمع عمومی هر ساله یک یا چند بازرس را برای انجام وظایف موضوع این قانون انتخاب می کند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است. مجمع عمومی عادی می تواند در هر زمانی که بخواهد بازرس یا بازرسان را عزل کند.
تبصره – در حوزه های اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد، وظایف بازرسی شرکت ها در شرکت های سهامی عام توسط افرادی قابل انجام است که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده است. شرایط تهیه فهرست و تأیید صلاحیت بازرسی در شرکت‌های دولتی و درج نام افراد واجد شرایط در فهرست و مقررات و سازمان شغلی بازرسان مطابق با آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزارتخانه اجرا می‌شود. اقتصاد و تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس.

ماده 145: انتخاب اولین بازرس یا بازرس شرکت سهامی عام در مجمع عمومی موسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرس شرکت سهامی خاص طبق ماده 20 این قانون انجام می شود.

ماده 146: مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل را انتخاب کند که در صورت از کار افتادگی یا فوت یا استعفا یا سلب صلاحیت یا عدم پذیرش بازرس یا بازرسان اصلی برای انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.

ماده 147: افراد زیر نمی توانند به سمت بازرس شرکت های سهامی انتخاب شوند:
۱- شخص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون.
۲- مدیران و مدیرعامل شرکت.
3- بستگان و بستگان مدیران و مدیران عامل تا درجه سه درجه یک و دو.
4- هرکس که خود یا همسرش باید از شخص مذکور در بند 2 حقوق بگیرد.

ماده 148: بازرسان یا بازرسان باید علاوه بر وظایفی که در مواد دیگر این قانون برای آنها محول شده است، صحت و سقم گزارش دارایی و گزارش دوره عملکرد، حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه شده توسط مدیر را بررسی کنند. ارائه شده به مجمع عمومی و همچنین نظراتی در مورد صحت مطالب و اطلاعات ارائه شده توسط مدیران به عموم. حسابرس باید از رعایت حقوق صاحبان سهام در حدودی که در قانون و اساسنامه شرکت تعیین شده است اطمینان حاصل کند و در صورتی که مدیر اطلاعات خلاف واقعیت را در اختیار سهامداران قرار دهد، حسابرس باید مراتب را به مجمع عمومی اعلام کند.

ماده 149: بازرسان یا بازرسان می توانند در هر زمان به تحقیق و بازرسی بپردازند و اسناد و اطلاعات مربوط به شرکت را درخواست و بررسی کنند. بازرس یا بازرسان در صورتی که قبلاً به شرکت معرفی شده باشند می توانند از نظرات کارشناسان به مسئولیت خود در انجام وظایف خود استفاده کنند. کارشناس نیز مانند خود بازرس در مواردی که بازرس تعیین می کند حق رسیدگی خواهد داشت.

ماده 150: طبق ماده 148 این قانون، بازرس یا بازرسان باید گزارش کاملی از وضعیت شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. جهت مراجعه سهامداران به دفتر مرکزی شرکت.

تبصره – در صورتی که شرکت چند بازرس داشته باشد، هر کدام می توانند کار خود را انجام دهند، اما همه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان، اختلاف با دلیل در گزارش قید می شود.

ماده 151: بازرس یا بازرس موظف است تخلف یا اشتباهی را در امور شرکت از طرف مدیر و مدیر عامل مشاهده و مراتب را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهد و چنانچه در حین انجام مأموریت از وقوع جرم مطلع شود. . باید مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام و مراتب را به اولین مجمع عمومی نیز گزارش دهد.

ماده 152: در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش حسابرس یا به استناد گزارش شخصی که به عنوان بازرس منصوب شده برخلاف ماده 147 این قانون، گزارش دارایی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب کند، این تصویب نامه فاقد اعتبار است. هر اثری بی اعتبار خواهد شد.

ماده 153: در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکند یا یک یا چند بازرس نتوانند گزارش دهند یا به دلایلی از ارائه خودداری کنند، رئیس دادگاه شهرستان به تعداد مندرج در اساسنامه شرکت بازرس یا بازرسان تعیین می کند. درخواست هر ذینفع برای انجام وظیفه مناسب تعیین بازرس توسط مجمع عمومی. تصمیم رئیس دادگاه منطقه در این مورد قابل تجدیدنظر نیست.

ماده 154: بازرس یا بازرسان مسئولیت جبران تخلفات شرکت و اشخاص ثالث در حین انجام وظایف خود را بر اساس ضوابط عمومی مربوط به مسئولیت مدنی به عهده خواهند داشت.

ماده 155: تعیین حق الزحمه حسابرس در مجمع عمومی عادی است.

ماده 156: بازرس نمی تواند مستقیماً یا غیرمستقیم در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می شود ذینفع باشد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا