مطالب میجیک

واکنش معاون بانوان وزارت ورزش به حضور زنان در ورزش زورخانه‌ای

در مورد فعالیت های بانوان در ورزش زورخانه ای ، مهین فرهادی زاد گفت: “در تاریخ تربیت بدنی ، استفاده از تجهیزات ورزشی مانند میل ، کباده و سایر موارد ذکر شده است و در حال حاضر نمایش زنی در زورخانه ای وجود ندارد.”

به گزارش میجیک ، اخیراً برخی از جانبازان ورزش زورخانه ای با فعالیت زنان در ورزش زورخانه ای مخالفت کرده و بیانیه سختی را صادر کردند. پس از آن ، به گفته مجتبی جوهری ، رئیس فدراسیون ورزش زورخانه ای ، در همه پرسی که توسط گروه خوبی از تقلیدها انجام شده و در مورد “مشارکت و فعالیت احتمالی بانوان در ورزش زورخانه ای” سؤال شده است ، دسته ای از آیات در پاسخ به این همه پرسی. زنان در این ورزش باستانی معتقدند در صورت رعایت قانون شرع ، ایران باستان الزامی نیست. با این حال ، وزیر ورزش و جوانان مجوز فعالیت زنان را صادر نکرده است.

مهین فرهادی زاد معاون توسعه ورزش بانوان در وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با میجیک درباره فعالیت زنان در ورزش زورخانه ای اظهار داشت: “ورزش زورخانه ای مجوز کار با بانوان را ندارد و فقط این رشته از طرف آقایان فعال است.” برای ورود زنان به هر زمینه ای ، این رشته باید از دیدگاه دیگری مورد بررسی قرار گیرد تا مجوز فعالیت زنان صادر شود. ملاحظات فرهنگی ، سلامت زنان در این رشته ، عادت های جامعه و موارد دیگر مواردی است که مورد توجه شورای مدیریت ورزشی بانوان قرار می گیرد.

وی در مورد درخواست فدراسیون ورزش زورخانه ای برای مجوز فعالیت بانوان گفت: “این فدراسیون درخواست کتبی در مورد آن ارسال کرده است و بر این اساس هیئت مدیره ورزش بانوان تشکیل شده و نظرات کارشناسی دریافت شده است.” و فعالیت یا عدم فعالیت در این زمینه مشخص می شود.

معاون وزیر امور بانوان و امور ورزشی اظهار نظر مقامات را در زمینه تقلید از این رشته اعلام کرده است که فعالیت زنان را با رعایت قوانین شریعت ناقص می داند. در صدور پروانه فعالیت ، ملاحظات فرهنگی و دیدگاههای مؤسسات فرهنگی در هر زمینه مورد توجه قرار می گیرد.

وی در پاسخ به این سؤال که “به عنوان معاون وزیر ورزش بانوان ، آیا با نامه صادر شده توسط برخی از جانبازان در این زمینه درباره مخالفت با فعالیت بانوان در زورخانه موافق هستید؟” وی گفت: “زنان می توانند هر زمینه ای را دوست داشته باشند ، اما برای اینکه این رشته دارای مجوز و عمومی در جامعه باشد ، باید ملاحظات مختلفی از جمله ملاحظات فرهنگی ، توزیع سلامت از طریق اجرای این رشته ، آداب و رسوم جامعه و دیدگاه های نهادهای فرهنگی در نظر گرفته شود.” توجه کنید

فرهادی ساد می گوید: در تاریخ تربیت بدنی ، فعالیت زنان در زورخانه ای ذکر نشده است. “ورزش و زورخانه ای زورخانه ای بیشتر از ورزش ، این مراسم را تماشا می کنند که شخصیت قهرمانانه و احترام به بزرگسالان را فراهم می کند.” . در تاریخ تربیت بدنی ، استفاده از اصطلاحات مردانه ، از قبیل میل ، تعصب و غیره ذکر شده است و هیچ اشاره ای به زنان زورخانه نشده است. زورخانه به امضاء درب رسید و کوتاه و mbengkongake را امضا کرد تا شکست را نشان دهد. همه آنها در مراسم قهرمانانه مشترک هستند ، بنابراین فعالیت های زورخانه ای و زورخانه ای بیشتر از آداب و رسوم است تا ورزش.

آخرین پیام

دکمه بازگشت به بالا