اقتصادی

هدفگذاری تولید ۶۰ میلیون بچه ماهی در مرکز شهید ملکی اهواز

میجیک/خوزستان رئیس مرکز احیا و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان بومی و گرمسیری شهید ملکی اهواز با بیان اینکه نیاز به بچه ماهی مهمترین عامل تولید است که هر ساله افزایش می یابد، گفت: تولید 20 میلیون لارو ماهی کپور و 40 میلیون لارو ماهی بومی در این مرکز هدف قرار دارند

منصور ویسی در گفت وگو با میجیک، تکمیل و احیای سیستم آب گرم این مرکز با حمایت اداره کل شیلات خوزستان را از اقدامات مهم امسال دانست و اظهار کرد: این تحقق را به خاطر بسپارید و آن را عمومی نگه دارید. . پرورش دهنده کپور در دمای مناسب آب پس از 3 دهه، تکثیر عمومی کپور یک ماه زودتر از برنامه انجام می شود.

وی افزود: هر ساله فصل تکثیر ماهیان گرمسیری بسته به شرایط دمایی از نیمه دوم فروردین ماه آغاز و تا اردیبهشت ادامه دارد. پارسال از نیمه دوم اسفندماه اولین گونه های ماهی کپور معمولی توزیع و سپس ماهی آمور (ماهی سفید یا علف)، فیتوفاگ (نقره ای) و سرگنده (سرگنده) تکثیر شدند.

در نظر گرفتن پرورش ماهی، تعیین دوز تزریق هورمون هیپوفیز برای پرورش، تخم ریزی و نگهداری تخم در سیستم جوجه کشی، مراحل مدرسه لارو و تحویل به بخش پرورش برای پرورش لارو به عنوان فرآیند کاری در سالن پرورش این مرکز.

رئیس مرکز احیا و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان طبیعی و گرمسیری شهید ملکی اهواز با بیان اینکه نیاز به بچه ماهی مهمترین عامل افزایش تولید هر ساله است، اظهار داشت: تولید 20 میلیون لارو ماهی کپور. . و 40 میلیون لارو ماهی بومی برای رهاسازی و حفظ ذخایر منابع آب استان و عرضه به بخش خصوصی هدف گذاری شده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا