اقتصادی

شهرداری‌ها مکلف به شناسایی خانه‌های خالی شدند

نمایندگان شورای اسلامی به شهرداری های شهرهای بالای 100 هزار نفر دستور دادند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

به گزارش میجیک، نمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) گزارش کمیسیون ساخت و ساز در مورد طرح دو فوریتی کنترل و مدیریت اجاره املاک مسکونی و مواد 6 و 7 مصوب این طرح را بررسی کردند. . .

بر اساس ماده 6 این طرح؛ متن زیر به عنوان تبصره ۵ ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌شود:

شهرداری های شهرهای بالای 100 هزار نفر باید واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی و اطلاعات را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و وزارت راه و شهرسازی بر اساس اطلاعات واقعی ملی موظف است. سامانه املاک و مسکن کشور اطلاعات دریافتی را اعتبارسنجی و پس از تایید، جهت اخذ مالیات موضوع ماده (54) قانون مالیات های مستقیم به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد کرد.

صددرصد درآمد حاصل از مالیات خانه های خالی شناسایی شده توسط شهرداری در شهرهایی که این مالیات تنها برای احیای بافت های آسیب دیده و انجام اقدامات لازم برای ساخت خانه برای افراد مستضعف است به حساب شهرداری واریز می شود. دستورالعمل اجرای این ماده ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی تهیه و تنظیم می شود. تصویب هیأت وزیران.

بر اساس ماده 7 این طرح؛ در ماده 54 قانون مالیات های مستقیم عبارت «و کلیه شهرهای جدید» بعد از عبارت «هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای 100 هزار نفر» اضافه می شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا