اقتصادی

سرانه مالیات مقطوع مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ چقدر است؟

برآورد سرانه مودیان مشمول سوابق ماده 100 برای عملکرد سال های 1300 تا 1401 نشان می دهد که میانگین مالیات مقطوع پزشکان و دندانپزشکان حدود 35 میلیون تومان است.

به گزارش میجیک، نمودار مقایسه تعداد تکمیل فرم تبصره 100 تا زمان تسلیم اظهارنامه نشان می دهد که در سال 1400 معادل یک میلیون و 301 هزار و 315 مؤدی که اظهارنامه ارائه کرده اند، 3 میلیون و 888 هزار و 332 مؤدی نسبت به تکمیل تبصره اقدام کرده اند. فرم 100.

بنابراین تعداد مؤدیانی که در سال 1401 اظهارنامه ارائه کردند، یک میلیون و 46 هزار و 832 نفر و همچنین 3 میلیون و 443 هزار و 553 مؤدی فرم تبصره 100 را تکمیل کردند.

سرانه مالیات مقطوع مودیان موضوع تبصره های ماده 100 چقدر است؟

میانگین نرخ مالیات

در سال 1398 مبلغ مالیات یک میلیون و 346 هزار و 554 تومان بوده است که در سال 1400 مبلغ 2 میلیون و 627 هزار و 497 تومان بوده است. همچنین متوسط ​​مالیات اعلامی در سال 1401 معادل پنج میلیون و 858 هزار و 765 تومان بوده است.

سرانه مالیات مقطوع مودیان موضوع تبصره های ماده 100 چقدر است؟

سرانه مالیات مقطوع مودیان موضوع تبصره های ماده 100 چقدر است؟

انتهای پیام

تیم تحریریه اقتصادی

سلام! من یک خبرنگار اقتصادی با تجربه و تخصص در زمینه اخبار و تحلیل‌های مرتبط با اقتصاد هستم. به شما اطلاعات و نظراتی را ارائه می‌دهم که با کیفیت و قابل اطمینان هستند تا شما بتوانید در مسائل اقتصادی بهترین تصمیمات را بگیرید.
دکمه بازگشت به بالا