مطالب عمومی

ثبت ۹ زلزله در استان هرمزگان/قصرشیرین با زلزله ۳.۸ لرزید

هفته گذشته 7 زمین لرزه در سد خمر استان هرمزگان به ثبت رسید و در بزرگترین رویداد لرزه ای، کنگ استان با زلزله ای به بزرگی 4.4 ریشتر لرزید. همچنین قصرشیرین استان کرمانشاه نیز زلزله ای به بزرگی 3.8 ریشتر را تجربه کرد.

به گزارش میجیک، بندرخمیر در استان هرمزگان هفته گذشته در عمق 9 کیلومتری، 2.7 و 2.8 ریشتر زمین لرزه هایی به بزرگی های 3.4، 2.9، 4.2، 3.6، 3.2 در عمق 9 کیلومتری، 2.7 و 2.8 ریشتر را لرزاند و کنگ این استان نیز زلزله های 4،4 و 3 را تجربه کرد.

زاگرس یکی از جوان‌ترین و پیچیده‌ترین مناطق برخورد قاره‌ای روی زمین است که در اثر برخورد قاره-قاره بین صفحه عربستان و شبه قاره مرکزی ایران شکل گرفته است و استان هرمزگان نیز بخشی از زلزله‌های زمین ساختی دو ایالت مکران است. در شرق استان و زاگرس در غرب این استان قرار دارد و در نتیجه استان هرمزگان از نظر زمین لرزه های زمین ساختی تحت تاثیر دو نوع رفتار لرزه ای در شرق و غرب استان قرار دارد.

نزدیک‌ترین گسل‌ها به کانون زلزله، شاخه‌های جنوبی گسل عمیق زاگرس (ZFF) و گسل پیشانی زاگرس (MFF) هستند.

هفته گذشته قصرشیرین استان کرمانشاه با زلزله 3.8 ریشتر و سرخه استان سمنان با زلزله 3.3 ریشتر مواجه شدند.

جزئیات زلزله هفته گذشته به شرح زیر است:

شنبه 5 دسامبر

زلزله 2.7 در راور استان کرمان، زلزله 2.5 ریشتری فیض آباد استان خراسان رضوی، زلزله 2.8 ریشتری در منطقه علی آباد استان گلستان و زلزله 2.5 ریشتری در بسطام استان سمنان رخ داده است.

یکشنبه 6 دسامبر

زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر در عمق 9 کیلومتری سرخه استان سمنان به ثبت رسیده و کانون آن در 73 کیلومتری سرخه، 80 کیلومتری آرادان و 87 کیلومتری سمنان این استان گزارش شده است.

خانه زنیان استان فارس با زلزله ای به بزرگی 3.3 ریشتر در عمق 6 کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در 26 کیلومتری خانه زنیان، 27 کیلومتری نودان و 37 کیلومتری قمیه این استان بود.

زلزله 2.9 ریشتری در راور استان کرمان، زلزله 2.9 ریشتری در حسن آباد استان تهران و زلزله 2.7 ریشتری در عجب شیر استان آذربایجان شرقی به وقوع پیوست.

دوشنبه 7 دسامبر

قصرشیرین استان کرمانشاه امروز زمین لرزه ای به بزرگی 3.8 ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در 11 کیلومتری قصرشیرین، 29 کیلومتری سرپل استان کرمانشاه و 17 کیلومتری خانقین بود. ، عراق

ارزویه استان کرمان زلزله ای به بزرگی 3 ریشتر در عمق 9 کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون این زمین لرزه در 31 کیلومتری ارزوئیه، 60 کیلومتری بافت و 64 کیلومتری بزنجان این استان گزارش شده است.

بندر خمیر در استان هرمزگان نیز با زلزله ای به بزرگی 3.4 ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین لرزید و کانون این زمین لرزه در 26 کیلومتری بندر خمر، 37 کیلومتری لافت و 52 کیلومتری کنگ این استان بود.

بلوک استان کرمان زلزله های 2.5، خانه زنیان در استان کرمان زلزله های 2.6 و 2.9 و نودان در استان فارس 2.9 زلزله را تجربه کردند.

سه شنبه 8 دسامبر

کوار، استان فارس، زلزله 2.9، شربیان، استان آذربایجان شرقی، زلزله 2.9، استان بلوک کرمان، زلزله 2.7، نودان، استان فارس، زلزله 2.6 و 2.5، خانه زنیان، استان فارس، زلزله 2.6، نوکنده، استان گلستان روی دادن.

چهارشنبه 9 دی

زلزله 2.8 در حسینیه استان خوزستان، زلزله 2.5 ریشتری در استان چرام کهگیلویه و بویراحمد، زلزله 2.5 ریشتری راز در استان خراسان شمالی و زلزله 2.5 ریشتری در راور استان کرمان به وقوع پیوست.

در کنگ استان هرمزگان پس از وقوع زمین لرزه ای به بزرگی 3.2 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین، زمین لرزه دیگری به بزرگی 4.4 ریشتر در عمق 9 کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در 35 کیلومتری کنگ و 42 کیلومتری بندر بود. . خمر و در 42 کیلومتری بندرلنگه به ​​این استان تبدیل شده است. زلزله 3 در عمق 8 کیلومتری زمین از دیگر اتفاقات این منطقه است.

بندر خمیر در استان هرمزگان با دو زمین لرزه به بزرگی 3.2 ریشتر در عمق 9 کیلومتری زمین و با مرکز 33 کیلومتری بندر خمر، 44 کیلومتری کنگ و 45 کیلومتری لافت لرزید.

پنجشنبه 10 آذر

در بندر خمر استان هرمزگان پس از وقوع زمین لرزه 2.9 ریشتری زمین لرزه ای به بزرگی 4.2 ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین را لرزاند. زلزله 3.6 در عمق 11 کیلومتری، 3.2 در عمق 9 کیلومتری، 2.7 و 2.8 از دیگر رویدادهای این منطقه است.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر در تازه آباد استان کرمانشاه به ثبت رسید.

دوز استان فارس زمین لرزه ای به بزرگی 3 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در 6 کیلومتری دوزه، 21 کیلومتری قیر و 33 کیلومتری میمند این استان گزارش شده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.2 ریشتر در فراشبند استان فارس در عمق 11 کیلومتری زمین و کانون آن در 15 کیلومتری فراشبند، 36 کیلومتری بلده استان فارس و 37 کیلومتری بوشکان استان بوشهر بوده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا