مطالب عمومی

تولید سالانه ۱۰ هزار تن قارچ خوراکی در استان قزوین – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، محمد پیله فروش از تولید سالانه 10 هزار تن قارچ خوراکی در استان قزوین خبر داد و اظهار داشت: این میزان قارچ خوراکی در 36 واحد پرورش قارچ تولید می شود.

وی افزود: 24 واحد پرورش قارچ خوراکی دارای جواز تاسیس هستند و به زودی پروانه بهره برداری دریافت می کنند.

با توجه به او؛ در حال حاضر 9 واحد تولیدی وجود دارد کمپوست اجرا شده و ظرفیت تولید 362 هزار تن در سال را دارد.

وی افزود: همچنین 2 واحد تولیدی کمپوست که جواز تاسیس با ظرفیت اسمی دریافت کرده اند 7 هزار سالانه 500 تن تولید دارند و پروانه بهره برداری می گیرند.

وی هشدار داد: استان قزوین در حال تولید است کمپوست مکانیزاسیون (محیط کشت قارچ) می تواند رتبه اول کشور را در سال 1394 به خود اختصاص دهد.

دکمه بازگشت به بالا