اقتصادی

بیشترین استخدام‌ها در آموزش و پرورش و وزارت بهداشت خواهد بود

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: امسال بیشترین جذب نیرو در وزارت آموزش و پرورش و بهداشت انجام می شود.

میشم لطیفی در گفت وگو با میجیک، اظهار کرد: امسال حداقل سه آزمون استخدامی آموزش و پرورش و ایثارگران داریم که ثبت نام آنها از سال گذشته آغاز شده است. همچنین آزمون جامعی را برای دستگاه اجرایی انجام خواهیم داد که به صورت همزمان برگزار می شود.

وی درباره تعداد جذب نیرو گفت: باید ببینیم چه تعداد در بودجه پیش بینی شده تا بر اساس آن عمل کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین تصریح کرد: بیشترین جذب نیرو در وزارت آموزش و پرورش و بهداشت انجام می شود زیرا بیمارستان ها و مراکز درمانی و بهداشتی جدید ایجاد شده است و آموزش در مناطق کمتر توسعه یافته اهمیت دارد، بنابراین بیشترین جذب نیرو در این دو کشور است. بخش ها انجام خواهد شد.

انتهای پیام

تیم تحریریه اقتصادی

سلام! من یک خبرنگار اقتصادی با تجربه و تخصص در زمینه اخبار و تحلیل‌های مرتبط با اقتصاد هستم. به شما اطلاعات و نظراتی را ارائه می‌دهم که با کیفیت و قابل اطمینان هستند تا شما بتوانید در مسائل اقتصادی بهترین تصمیمات را بگیرید.
دکمه بازگشت به بالا