مطالب میجیک

ابعاد جدیدی درباره حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، فاطمه فولادی کارشناس حقوقی بین بین المللی دانشگاه تهران درباره حذف ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل متحد اعتراض: قطعنامه پس از قطعنامه پیشنهادی آمریکا به تصویب رسید. قبلاً برای اکتبر 2022 تعیین شده بود ممنوعیت سازمان ملل یک بازوی مشورتی است اوکوسوک قبلی نویسنده او همان قطعنامه آمریکا را تهیه کرد و در آن از شورا خواست که جمهوری اسلامی ایران را به دلیل آنچه که نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق بشر خواند، از کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل حذف کند. زنان و دختران

وی افزود: این اولین بار است که کشوری از کمیسیون وضعیت زنان حذف می شود. در این راستا نکاتی را از موضع حقوق بین الملل و پیشنهادهایی برای خروج از اجماع بین المللی علیه کشورمان در این خصوص متذکر می شوم. کمیسیون وضعیت، رکن اضافی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است و انتظار می رود این دو نهاد در راستای تحقق اهداف و اصول سازمان ملل متحد، هماهنگ عمل کرده و از یکدیگر حمایت کنند.

دانشجوی دکتری حقوق بین المللی دانشگاه تهران ادامه داد: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ای درباره ادعای نقض حقوق بشر در اعتراضات جدید ایران در تاریخ 12 آبان ماه منطبق با 24 نوامبر 2022 تصویب کرد. در بند 7 این قطعنامه، تشکیل کمیسیون مستقل حقیقت حقیقت نظرات در میان آنها بین المللی پیش بینی کرد؛ در خصوص مأموریت کمیسیون حقیقت یاب ایران نیز گفته شد: «مأموریت فراگیر و غیر الزام آور خواهد بود. تا اندازه ای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران که از 25 شهریور 1391 تا اطلاع ثانوی با اعتراضات مردمی مرتبط بوده است، به ویژه زنان و کودکان.

وی گفت: در این راستا شورا وظیفه جمع آوری کلیه اسناد و مدارک مربوط به وقوع تخلفات را دارد. حمل و پس از پردازش، تجزیه و تحلیل و حفظ اسناد، ابتدا گزارش شفاهی و آخرین گزارش خود را در جلسه پنجاه و سوم شورای حقوق بشر ارائه می کند، سپس گزارش کامل کتبی یافته ها را در تاریخ 55 به شورا ارائه می کند. جلسه این کار را انجام دهید.» در واقع تأسیس کمیته حقیقت نظرات این به معنای لزوم بررسی، بررسی، راستی آزمایی و تحلیل نقض ادعایی حقوق بشر در ایران در تاریخ 25 شهریور و پس از آن است. البته از اصل رسیدگی عادلانه در کلیه پرونده های خصوصی و عمومی در حقوق داخلی و بین المللی بین المللی استماع شکایت ادعایی شاکی یا شاکی، استماع دفاعیات خوانده یا خوانده، بررسی مدارک موجود از طرفین و قضاوت بر اساس اصول و موازین قانونی. کنار گذاشتن ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل بر اساس شکایات ادعایی و حتی قبل از تحقیق و بررسی توسط نهاد دیگر سازمان ملل متحد، یعنی شورای حقوق بشر، نقض اصل روند عادلانه است و وجود، فعالیت ها و افتراهای شورای حقوق بشر را نادیده می گیرد. سازمان، ملت و تمسخر ارکان و ساختارهای سازمان ملل متحد.

فولادی گفت: مطلب دوم این است که دستوری نیست آه تو برای پایان دادن به عضویت یک کشور عضو اوکوسوک یا یک عضو منتخب کمیسیون فرعی به این معنا که، در مقررات داخلی سازمان ملل متحد پیش بینی نشده است. ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجمع عمومی در مورد «انتخاب دستگاه‌های اصلی» به شدت و صرفاً به «تعلیق داوطلبانه» عضویت در شورا توسط دولت منتخب توجه داشته و پیش‌بینی می‌کند که یکی از اعضا تصمیم بگیرد. خاتمه عضویت در شورا قبل از پایان دوره عضویت داوطلبانه است، چه اقدامات بعدی باید انجام شود. بنابراین اقدام کمیسیون اقتدار زنان برای حذف ایران از آن اقدامی بدون مبنای قانونی، اقدامی کاملا سیاسی و نادرست است که می تواند خطرناک باشد. اندازه این امر به آینده خطرناکی برای عادی سازی اقدامات غیرقانونی علیه کشورهای مختلف منجر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: سوم اینکه کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد بر اساس قانون اساسی با هدف «برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان» تشکیل شد و فعالیت های آن کمک به توانمندسازی زنان در عرصه های مختلف است. این نهاد همچنین یکی از بازوهای نظارتی سازمان ملل برای گزارش و بررسی مسائل مربوط به حقوق سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی و آموزشی زنان است. همچنین اساسا قسمت پنجم قطعنامه 557 ج (هجدهم) شورای اقتصادی و اجتماعی، تنها معیار عضویت در کمیسیون عملکردی اوکوسوک، دارای «علاقه به خدمت در کمیسیون» است و بر اساس شاخص هایی مانند رشد تحصیلات زنان، رشد اشتغال زنان و غیره توسط کشورهای عضو، «گستردگی دانش، تجربه و تخصص» را دارد. زمانی که ایران در سال گذشته به عضویت ایران درآمد، از 54 عضو، 43 عضو دارای این شاخص ها بودند اوکوسوک بنابر این بر اساس اساسنامه و مقررات داخلی کمیسیون اقتدار زنان تأسیس شده است اوکوسوکوضعیت سیاسی این کشورها ملاک عضویت نیست.

دانشجوی دکتری حقوق بین المللی دانشگاه تهران اعلام کرد که در صورت وجود معیارها، این موضوع باید در رابطه با همه کشورهای نامزد عضویت بررسی شود و جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مخالف حذف ایران از کمیسیون زنان بارها و بارها اعلام کرده‌اند. اعلام کرد، دانشجویان دکتری حقوق از جمله بین المللی علاوه بر این، دانشگاه تهران، ذکر این نکته ضروری است که ذینفعان اصلی عضویت کشورها در کمیسیون زنان سازمان ملل، زنان و دختران کشورهای عضو هستند و نه دولت. زیرا کمیسیون نهادی است که در آن کشورها تجربیات خود را در حمایت از توانمندسازی زنان به اشتراک می گذارند و هدف آن بهبود شاخص های حقوق بشر و توسعه برای زنان در کشورهای عضو است.

وی افزود: دولت ها باید به این معنا که گزارش ارائه عملکرد مربوط به حمایت و توانمندسازی زنان و دختران در موضوعات انتخاب شده از نشست سالانه کمیسیون و این موضوع به دنبال نظارت کمیسیون در کشورهای عضو خواهد بود. اگرچه توصیه های کمیسیون الزام آور نیست که آورد است، ولی حذف دولت از دولت همچنین حداقل نظارت و تلاش های کمیسیون برای بهبود شرایط و پاسخگویی دولت را باطل می کند. در واقع همانطور که تحریم های غیرعقلانی مردم عادی را با ادعای مجازات دولت های متخلف مجازات می کند، اخراج یک کشور از کمیسیون وضعیت زنان، علیرغم اخراج از کمیسیون وضعیت زنان. مبنای قانونی یا مشروعیت ندارد، با بیانیه مجازات دولت مجرم انجام می شود.

فولادی گفت: چهارم: جمهوری اسلامی ایران در خصوص اوضاع ملتهب ایران، تبدیل اعتراضات به اغتشاشات، اقدامات تروریستی و نقض حقوق بشر، اسناد موثق و محکمه پسند مبنی بر احتمال ارتباط این اقدامات با دشمنان ارائه کرده است. جمهوری اسلامی، آموزش توسط رسانه ها، خارجی ها و حمایت از آشوبگران توسط برخی کشورها. در این فصل، موضوع پیگرد قانونی و ارجاع به دادگاه بین المللی وزارت کشور، وزارت امور خارجه و دادگستری مطرح شده است، اما با گذشت بیش از 3 ماه از حادثه، هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. این تعلل زمانی رخ می دهد که کشورهای غربی و دشمنان جمهوری اسلامی به سرعت و با ترکیب نیروها هر روز دست به اقدامات جدید سیاسی و حقوقی علیه جمهوری اسلامی ایران زده و هزینه های بیشتری را به کشور تحمیل کنند.

وی افزود: اقداماتی مانند انتشار چندین قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل، شورای حقوق بشر، حذف زنان از کمیسیون، تحریم مقامات ایرانی از کشورهای مختلف و… انفعال دستگاه های مسئول در حوزه حقوقی این تصور را به وجود آورده است که اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران هزینه ای ندارد و ابعاد این جنگ سیاسی و حقوقی را گسترش داده است. 5. طبق مستندات کامل و مقانی که جمهوری اسلامی ایران در رابطه با عوامل ایجاد شرایط التهابی اعتراضات را به شورش و غیره تبدیل کرده است. بین المللی و دفاع های قانونی مورد قبول جامعه بین المللی مطمئنا همینطوره. مشکل عدم همکاری با کمیته حقیقت نظرات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به ماهیت سیاسی این نهاد و سابقه تعامل غیرسازنده با ایران در گزارش سالانه خود، اسناد و اظهارات ایرانی را در گزارش سالانه خود قرار نداده و خواسته های مخالفان خود را پذیرفته است. جمهوری اسلامی ایران و به نقل از گزارش ها. منطقی و در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.

دانشجوی دکتری حقوق بین المللی دانشگاه تهران می گوید: ولی از اهمیت و ضرورت روش های جایگزین برای متقاعد ساختن افکار عمومی در جهان که برای جامعه بین المللی بین المللی مقبولیت و مشروعیت را نباید نادیده گرفت. در این زمینه با شورای حقوق بشر یا سازمان های بین المللی مشورت کنید بین المللی دیگری تشکیل کمیته حقیقت است نظرات در میان آنها بین المللی با ترکیبی از خنثی و مرضی احزاب توصیه می‌شود کشورهایی که سابقه درگیری با ایران ندارند را نیز شامل شود.

دکمه بازگشت به بالا