مطالب عمومی

کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی

توسط وزارت اقتصاد و دارایی و شورای اسلامی تنظیم می شود.

کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی

وزارت اقتصاد و دارایی ، کمیسیون اقتصادی پارلمان ، کسری استراتژیک شورای اسلامی با همکاری چندین موسسه دیگر ، دومین کنفرانس ملی در مورد تحول دیجیتال ، بانکی و بیمه با رویکرد اطلاعات مصنوعی روز شنبه میانه برگزار می کند. . -دسامبر

به گفته خبرنگار خبرگزار گروه تحقیقاتی و آژانس خبری علوم و فناوری ANA ، هنگامی که قطار از ایستگاه خارج می شود و شروع به حرکت می کند ، تا ایستگاه بعدی متوقف نمی شود. شما می توانید یک سنگ را در قطار متحرک پرتاب کنید یا یک چوب را در مقابل آن قرار دهید ، اما هیچ چیز قطار را متوقف نمی کند ، شاید فقط برای یک لحظه سرعت را کند کند. راه درست این است که قطار و مسیر آن را بشناسید تا از فرار آن جلوگیری شود. در این زمینه ، می توان گفت که قطار هوش مصنوعی به سرعت آغاز شده است و با حرکت به دست آمده ، دیگر نمی توان انجام داد.

راه منطقی در چنین شرایطی، شناسایی پدیده به عنوان موقعیتی است که فرصت ها و تهدیدها وجود دارد.

بر این اساس ، وزارت اقتصاد و دارایی ، کمیسیون اقتصادی ماجلیس ، جناح استراتژیک شورای اسلامی ، با همکاری چندین نهاد دیگر ، تلاش کرده است دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانکداری و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی قبلا، پیش از این.

دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانکداری و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی

براساس بیانیه مرحله دوم انقلاب ، سیستم های بانکی و بیمه کشور باید به سمت تحول دیجیتال ، دولت دیجیتال ، تحقیقات آینده و استفاده از هوش مصنوعی حرکت کنند. در این کنفرانس ، سرعت رشد سیستم عامل های دیجیتال ، تغییرات اساسی دیجیتال و ظهور و عملکرد هوش مصنوعی در جهان و نقش آن در بانکداری و بیمه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مهمترین محور کنفرانس می تواند

تحول دیجیتال و نقشه راه نظام بانکی و بیمه در ایران
نقش سیستم های بانکی و بیمه در حاکمیت دیجیتال
چابکی سیستم های بانکی و بیمه ای کشور در اکوسیستم دیجیتال
تحقیق در مورد آینده سیستم های بانکی و بیمه ای کشور در مواجهه با هوش مصنوعی

محققان، اساتید دانشگاه و تمامی علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنند نشانی از آن بازدید کنید.

دکمه بازگشت به بالا