اقتصادی

کاهش تولید گوشت قرمز در دی ماه

بر اساس اعلام مرکز آمار، گوشت قرمز فروخته شده در کشتارگاه رسمی کشور در آذرماه امسال نسبت به ماه قبل 9 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد کاهش داشته است.

به گزارش میجیک، بر اساس نتایج آماری کشتار دام در کشتارگاه رسمی کشور در دی ماه سال جاری، وزن گوشت قرمز عرضه شده توسط انواع دام های ذبح شده 33 هزار و 510 تن و بخش گوشت گاو و گوساله گزارش شد. . بیشتر از هر نوع حیوان دیگری

همچنین 18 هزار و 226 تن گوشت گاو و گوساله 54.4 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بز با 118841 تن، گوشت گوسفند و بز با 2226 تن و سایر انواع دام با 1137 تن به ترتیب 35.4، 6.8 و 3.4 درصد از وزن کل گوشت قرمز ارائه شده است.

مقایسه عملکرد کشتارگاه های رسمی دولتی در آذر 1402 با ماه مشابه 1401 حاکی از کاهش 18 درصدی عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی دولتی است. میزان تولید گوشت در دی ماه 1402 نسبت به ماه مشابه 1401 برای بز و گوسفند 29 درصد، بز و گوسفند 19 درصد، گاو و گوساله 12 درصد، گاومیش و گاومیش جوان 14 درصد کاهش و 93 افزایش داشته است. % برای شتر و شتر جوان. .

همچنین نتایج این طرح پیمایشی نشان می دهد که عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه رسمی کشور در آذرماه 1402 نسبت به ماه قبل (آذر) حدود 9 درصد کاهش داشته است.

انتهای پیام

تیم تحریریه اقتصادی

سلام! من یک خبرنگار اقتصادی با تجربه و تخصص در زمینه اخبار و تحلیل‌های مرتبط با اقتصاد هستم. به شما اطلاعات و نظراتی را ارائه می‌دهم که با کیفیت و قابل اطمینان هستند تا شما بتوانید در مسائل اقتصادی بهترین تصمیمات را بگیرید.
دکمه بازگشت به بالا