اقتصادی

چند دامنه فارسی به ثبت رسیده است؟

آخرین آمار منتشر شده از تعداد ثبت دامنه در مرکز ثبت دامنه کشور نشان می دهد که تاکنون یک میلیون و 560 هزار و 687 دامنه فارسی فعال ثبت شده است و پسوند ir بیشترین تعداد دامنه فعال را به خود اختصاص داده است.

به گزارش میجیک، نام دامنه بخشی است که نشان دهنده نام برند یا فعالیت شماست و شما به دلخواه انتخاب می کنید. پسوندهای معتبر و معتبر پسوندهایی هستند که توسط کمیته ویژه تایید و تایید پسوندها که همان ICANN است تایید شده باشد. نمونه هایی از پسوندهای رایج عبارتند از com، org و ir و انتخاب یک نام دامنه مناسب و ساده بسیار مهم است و در رتبه بندی نتایج جستجوی گوگل نیز تاثیر دارد.

در ایران پژوهشکده دانش پایه یکی از مراکز اصلی ثبت دامنه اینترنتی است و هر کاربری که قصد ثبت دامنه برای بازگشایی سایت را دارد باید به سایت این مرکز یا یکی از نمایندگان فعال آن در کشور مراجعه کند. . این پژوهشکده همچنین آمار دقیقی از حوزه های ایرانی ارائه می دهد.

مرکز ملی ثبت دامنه ایرانیان یکی از زیرمجموعه های پژوهشکده دانش بنیان است و مسئولیت ثبت دامنه در ایران را بر عهده دارد. شاید برخی از دامنه های سطح بالا مانند Com، Net، Org و Info که در سرتاسر وب هستند و زمینه کاربردی این دامنه ها در همه کشورها باز است، به قدری گسترده باشند که تخمین آماری دقیق آنها نسبتاً دشوار باشد. ، اما مرکز ثبت دامنه از آخرین آمار دامنه های ثبت شده را برمی گرداند.

اما بر اساس آخرین آمار موجود در مرکز ملی ثبت دامنه ایران، از ابتدای ثبت دامنه فارسی در کشور، یک میلیون و 560 هزار و 687 دامنه ثبت شده است و از میان پسوندهای فارسی ثبت شده، پسوند ir یک میلیون و 552 دامنه ثبت شده است. هزار و 420 دامنه فعال در ایران. صدر واقع شده است. در واقع بیشترین سهم شامل این پسوند است. بنابراین در میان دیگر پسوندهای فارسی هر کدام کمتر از 5000 دامنه ثبت کرده اند.

دامنه هایی با بیش از هزار مورد ثبت شده عبارتند از co.ir با 4249 مورد، دامنه های ایرانی با 1523 مورد و دامنه ac.ir با 1159 دامنه فعال. دامنه های دیگری نیز وجود دارند که کمتر از هزار نام کاربری دارند. دامنه id.ir با 681 مورد، دامنه org.ir با 224 مورد، دامنه sch.ir با 213 مورد و دامنه gov.ir با 192 مورد در رتبه های بعدی قرار دارند. ارزان ترین دامنه های ثبت شده نیز شامل دامنه net.ir با 26 دامنه فعال است.

چند دامنه فارسی ثبت کرده اید؟

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا