اقتصادی

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی بر اساس شامخ خرداد ماه

گزارش شامخ خرداد 1403 که توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر شده است، از نگاه چند فعال اقتصادی به مسائل اقتصادی می پردازد.

به گزارش میجیک، تحلیل گزارش شامخ از مرکز پژوهش های اتاق ایران نشان می دهد: قطعی های روزانه برق به ویژه در حوزه صنعت و مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه نیز به دلیل نوسانات قیمت باعث کاهش تقاضا از سوی مشتریان داخلی می شود. و عدم اطمینان در مورد نتیجه انتخابات، تعداد فعالیت های تجاری را کاهش داده است

شاخص مدیران خرید کلیه اقتصادها در خرداد 1403 برابر با 45.1 محاسبه شده است که نشان می دهد سطح فعالیت اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. همچنین بر اساس نتایج پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای خردادماه 9/44 برآورد می شود که برای دومین ماه متوالی کاهش یافته و در سری تعدیل شده به کمترین رقم در 44 ماه گذشته رسیده است که نشان می دهد. شرایط نامساعد تجارت در کشور در خرداد 1403.

بر اساس این گزارش، با توجه به پیش بینی اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه در ماه گذشته، سیاست جدید وزارت حراست در خصوص سامانه کامل معاملات و ثبت سفارش مواد اولیه، شرکت ها را با موانعی مواجه کرده است. از سوی دیگر عدم تخصیص ارز و ترخیص محصولات مرتبط با بانک مرکزی و گمرک نیز به مشکل تامین مواد اولیه اضافه شده است.

در عین حال با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه و عدم اطمینان از تصمیمات و سیاست های آتی دولت، تقاضای مشتریان به دلیل نگرانی از آینده کاهش یافته است.

فهرست مدیران خرید از همه اقتصادها

آخرین نظرسنجی از فعالان اقتصادی کشور نشان می دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (PMI) در خرداد 1403 برابر با 45.1 محاسبه شده است که این شاخص نشان می دهد سطح فعالیت اقتصادی در این ماه نسبت به ماه گذشته و همچنین پس از آن کاهش یافته است. با تعدیل فصلی، این شاخص برای خرداد ماه تقریباً 44.9 بوده که برای دومین ماه متوالی کاهش یافته و کمترین مقدار در سری 44 ماهه تعدیل شده آنلاین 1399 است که نشان دهنده نامطلوب بودن شرایط کسب و کار کشور در خرداد ماه است. .

پس از حذف اثرات فصلی، شاخص «تولید محصول یا ارائه خدمات» به 40.7 رسید که برای سومین ماه متوالی کاهش داشته و کمترین مقدار را در سری تعدیل شده به ثبت رساند. علاوه بر تقاضای ضعیف مشتریان، مشکلاتی مانند مشکل در تامین مواد اولیه و قطعی برق منجر به کاهش تولید در خرداد ماه شد.

شاخص «تعداد سفارش‌های مشتریان جدید» در خردادماه پس از حذف اثر فصلی تقریباً 42.1 بوده که بر افزایش سطح کاهش تقاضا نسبت به اردیبهشت تأکید دارد و کمترین ارزش را در 35 ماه گذشته از تیرماه 1400 به ثبت رسانده است. نوسانات قیمت ها و شرایطی که عدم اطمینان از نتیجه انتخابات و تصمیمات اقتصادی در ماه های آینده بر تقاضای داخلی سنگینی می کند.

شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در خرداد ماه تقریباً برابر با 45.6 بوده و برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته و کمترین سطح را در 16 ماه گذشته از بهمن ماه 1401 به ثبت رسانده است. سیاست وزارت حراست در خصوص سامانه جامع معاملات و ثبت سفارش مواد اولیه و همچنین عدم تخصیص ارز و ترخیص کالاهای مرتبط با بانک مرکزی. و گمرک، بر مشکل زنجیره تامین مواد خام افزوده است. این در حالی است که با وجود افزایش قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز شرکت، مشکل تامین مواد اولیه بدتر می شود.

در این میان، شاخص «موجودی کالاهای نهایی در انبارها» با 46.2 به کمترین میزان در 37 ماه گذشته از اردیبهشت 1400 رسیده است. با کاهش تولید و کمبود مواد اولیه، شرکت ها عمدتاً از سهام برای پاسخگویی به تقاضای بازار استفاده می کنند.

شاخص «صادرات کالا یا خدمات» در خرداد ماه پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی) حدود 43.2 بوده که برای دومین ماه متوالی کاهش داشته و کمترین میزان در 37 ماه گذشته را به ثبت رسانده است. از می 1400.

شاخص «فروش کالا یا خدمات» در خرداد ماه برای دومین ماه متوالی 43.7 بوده و به کمترین میزان در 20 ماه گذشته رسیده است. این در حالی است که علاوه بر کاهش تقاضای داخلی و نامشخص بودن سمت تقاضا در خرید به دلیل شرایط سیاسی-اقتصادی در ماه های آینده پس از انتخابات و تاثیر آن بر سیاست گذاری، تقاضای صادراتی نیز متاثر از نوسانات قیمتی است.

شاخص «انتظارات از میزان فعالیت اقتصادی» در ماه آینده به عدد 59.1 رسیده که کمترین رشد را در سه ماه گذشته به ثبت می‌رساند و خوش‌بینی فعالان اقتصادی به کمترین مقدار در سه ماه گذشته رسیده است. و سازندگان نگران فضای تقاضا در ماه های آینده هستند و به انتخابات به ویژه سیاست های آتی اشاره شده است.

فهرست مدیران خرید بخش صنعتی

بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از شرکت‌های بخش صنعت، شاخص مدیریت خرید بخش صنعت در خرداد 1403 برابر با 49.8 محاسبه شد. پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای خردادماه حدود 46.3 است که نشان دهنده رکود کلیه بخش های صنعتی نسبت به اردیبهشت ماه است و به این ترتیب سومین پایین ترین مقدار در سری 57 دوره تعدیل شده و کمترین مقدار در 35 دوره اخیر را به خود اختصاص داده است. یک ماه گذشته در خردادماه 11 حوزه فعالیت صنعتی (از 12 حوزه فعالیت صنعتی) با کاهش شاخص مواجه شدند.

پس از تعدیل فصلی، شاخص «ارزش تولید محصول» 45.4 محاسبه شده و کمترین مقدار در 17 ماه گذشته را از دی ماه 1401 به ثبت رسانده است. علاوه بر کاهش تقاضای مشتری، شرکت ها در سطوح پایین تولید نیز فعالیت می کنند.

شاخص «تعداد سفارش‌های جدید مشتریان» در خرداد ماه پس از تعدیل فصلی تقریباً برابر با 42.2 بوده و کمترین مقدار را در 28 ماه گذشته به ثبت رسانده است. بر این اساس تقاضای مشتریان برای سومین بار در این ماه کاهش یافته است. پس از نوسانات نرخ ارز در یک ماه گذشته و عدم اطمینان سیاسی-اقتصادی، تقاضای مشتریان کاهش یافته است.

شاخص «ذخایر مواد اولیه» در خرداد ماه پس از تعدیل فصلی حدود 43.8 بوده و برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته و کمترین ارزش را در 16 ماه گذشته به ثبت رسانده است. با وجود کاهش نرخ رشد قیمت مواد اولیه، به دلیل عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و سیاست جدید وزارت حراست در خصوص ثبت سفارش و موانع بانک مرکزی در گمرک، تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با محدودیت هایی مواجه بوده اند.

شاخص «موجودی نهایی کالا در انبارها» در خرداد ماه پس از تعدیل فصلی حدود 49.4 بوده که نشان دهنده کاهش موجودی انبارها به کمترین مقدار در 16 ماه گذشته است. به دلیل مشکلات در تامین مواد اولیه و کاهش تولید و قطعی برق، شرکت ها از ذخایر بیشتری برای تامین تقاضا استفاده می کنند.

شاخص «فروش محصول» در خرداد پس از حذف اثرات فصلی تقریباً برابر با 40.8 و برای چهارمین ماه متوالی زیر مرز 50 قرار دارد که این شاخص نسبت به ماه قبل با شدت بیشتری کاهش یافته و کمترین مقدار یک سوم در سری تعدیل شده 69 دوره در صنعت بوده و کمترین ارزش را در 35 ماه گذشته به ثبت رسانده است. تعداد فروش در این ماه در تمامی حوزه های فعالیت صنعتی کاهش چشمگیری داشته است.

مشکل اصلی از دیدگاه برخی فعالان اقتصادی در خرداد 1403

واردات مواد اولیه و ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت به ویژه از سوی وزارت بهداشت با محدودیت ها و مشکلات فراوانی مواجه است، از سوی دیگر با توجه به محدودیت های موجود در تخصیص ارز به تولیدکنندگان، مشکلات بیشتری در تامین خام وجود دارد. مواد به شرکت های کوچک

– در زنجیره تامین مواد اولیه و تولید به دلیل محدودیت های اعمال شده توسط دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی، گمرک و وزارت حراست در اکثر شرکت ها مشکلاتی وجود دارد. روند طولانی تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، زنجیره تامین مواد اولیه را با مشکل مواجه می کند.

– در خرداد ماه قطعی برق و کمبود مواد اولیه مشکل اصلی بسیاری از شرکت هاست.

– در سامانه مودیان ثبت فاکتورهای خرید و فروش مشکل وجود دارد که باید در اسرع وقت رفع شود.

– به دلیل عدم ثبات سیاسی و قیمت ها در بازار، فروش شرکت کاهش یافته و بسیاری از مشتریان منتظر تثبیت شرایط برای خرید هستند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا