«مجموع پریشانی» راهی بازار کتاب شد

به گزارش خبرگزاری میجیک، این غزل در 4 کتاب «ترنم داوودی سکوت»، «با پرندگان باید نامت را بنویسی»، «جاودانگی جوهان» و «لحظه دنیا» به همراه دیگر اشعار ولییی منتشر شده است. قالب مجموعه جداگانه منتشر شده است.
در میان شاعران زمان خود و نیز در میان شاعرانی که مانند او دستی در سرودن اشعاری با مضامین فرازمینی و مذهبی داشته اند، شعر ولیئی را از منظری خاص می توان شناخت و قدردانی کرد و آن همذات پنداری فکری است که شاعری که از محتوای شعر ساخته شده و با کلمات نوشته شده است. از این منظر، اشعار والی در این کتاب را مانند مجموعه شعرهای قبلی منتشر شده توسط کتاب نیستان، می توان شعرهایی با مفهومی نامتعارف اما آفریده و در نظر گرفته شده برای افرادی دانست که بیش از آنکه پاسخگوی نیازهای روزمره خود باشند، از شعر انتظار دارند. و احساسات

شعر ولی برای تدبر و اندیشه مخاطب است. اشعاری که گذر از مصراع آنها آسان نیست و آنچه را که چون آجرهای یک بنای بلند گذاشته شده است باید با تمرکز و حوصله در نظر گرفت.

شعر ولیئی شعر مهمی است که می توان آن را از هزاران بیت شعری شناخت و جدا کرد. شعری ملودیک با لحن معنوی که در آن کلمات از کارکردهای فردی خود جدا می شوند و همچنین در قالب بند یا بند ترکیب می شوند. او انرژی فوق العاده ای از خود تراوش می کند که به راحتی مخاطب را جذب و درگیر می کند.

جهان در شعر قربان ولی داخل دایره خاصی است یعنی شاعر دور آن دایره کشیده است، دلیلش را باید با خواندن شعر فهمید. اشعار والی از یک جهت کاملاً متمایز است، یعنی غزلیات خود را در میان صدها غزل دیگر نشان می دهد، چرا که ما در شعر عین عرفان شاعر را می بینیم، اما از ارتباط خاصی در معرفت و شور و حرارت یاد نمی کنیم. بر اساس مقتضیات شعر معاصر کنترل می شود.

22057

دکمه بازگشت به بالا