اقتصادی

مالیات بده، محل مصرفش را هم مشخص کن

معاون توسعه مردمی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس آیین نامه جدید سازمان امور مالیاتی که به تصویب هیات وزیران رسیده است، مودیان مالیاتی از این پس خود را در سامانه تعیین می کنند که ساخت و ساز و از پروژه های زیربنایی دولت پرداخت کننده مالیات استفاده خواهد شد. به این ترتیب بالاترین سطح روشنگری و مشارکت فعال مودی در امور مالیاتی و تعیین محل هزینه را خواهیم داشت.

به گزارش میجیک، مالیات یکی از درآمدهای پایدار دولت است که زمینه را برای اداره کشور و انجام پروژه های عمرانی و عمرانی فراهم می کند. کشورهای توسعه یافته از این سودها برای انجام پروژه های عمرانی و عمرانی و مدیریت کشورهای خود استفاده می کنند.

از آنجایی که در کشور ما فرهنگ مالیاتی وجود ندارد و تاکنون وابسته به درآمد نفتی هستیم، برخی تصور می کنند مالیات گرفتن یعنی رسیدن به جیب مردم. وقتی واقعیت این است که پرداخت مالیات به همه و استفاده از درآمدهای مالیاتی در پروژه های عمرانی و عمرانی و ارائه خدمات به مردم امری رایج در کشورهای پیشرفته است و در نهایت به نفع کشور است.

در سه سال اخیر سازمان امور مالیاتی در دولت شهید رئیسی گام های گسترده ای در زمینه اصلاح نظام مالیاتی کشور برداشته است. به طوری که درآمد مالیاتی دولت از محلی برای مبارزه با فرار مالیاتی و تمرکز بر مالیات دهندگان بزرگ افزایش می یابد.

طرح وزارت اقتصاد برای مودیان و انتخاب محلی برای صرف مالیات

درآمدهای مالیاتی در بخش بهداشت و درمان استفاده می شود، هزینه هایی که شهرداری ها برای ارائه خدمات به مردم و اجرای پروژه های عمرانی و سایر امور زیربنایی نیاز دارند. اخیراً وزارت اقتصاد طرحی را در این زمینه برای تصویب هیئت وزیران تصویب کرده است.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران موضوع ماده 100 می تواند محل هزینه مالیات پرداختی را تعیین کند. در هنگام پرداخت مالیات، مودیان مالیات می توانند طرح های ساخت و ساز و توسعه ای را که می خواهند برای آن از مالیات استفاده کنند، مشخص کنند.

توضیح در مورد محل هزینه های مالیاتی بسیار مهم است. به گفته کارشناسان، همانطور که دولت حق دارد از هرکسی بر اساس درآمدش مالیات بگیرد، مردم نیز حق دارند بدانند مالیات از کجا اخذ می شود.

اقدام اخیر سازمان امور مالیاتی که به مودیان اجازه می دهد محل وضع مالیات را تعیین کنند، هزینه های مالیات را روشن می کند.

در گفت و گو با حمید بهزادی بخش، معاون عمومی سازی سازمان امور مالیاتی کشور، به بررسی طرح سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، پرداخته ایم.

مردم تعیین می کنند که کدام پروژه های ساختمانی باید مشمول مالیات شوند

بهزادی بخش، دستیار اداره مردمی سازمان امور مالیاتی کشور درباره مصوبه هیات وزیران در خصوص هزینه های مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی دولت 13 در آخرین اقدام تمهیداتی اندیشیده است تا مودی بتواند محل مالیات پرداخت شده در نقشه های ساختمانی خود را تعیین کند. وزارت اقتصاد آیین‌نامه‌ای به تصویب هیأت وزیران تنظیم می‌کند که به موجب آن می‌تواند پروژه‌های عمرانی را که مالیات پرداخت می‌شود، با رعایت تبصره‌های ماده ۱۰۰ تعیین کند.

دستیار عمومی سازی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه می دهد: یکی از مزیت های مصوبه مطرح شده در هیئت دولت کمک به فرهنگ سازی مالیاتی در کشور است. عنوان این قانون نشان دهنده هزینه مالیات در کشور است.

آرزوهای قدیمی برآورده می شوند

این مقام دولتی تصریح کرد: اقداماتی که سازمان امور مالیاتی با تصویب هیات وزیران انجام داده اراده کشور است که اتفاق افتاده است. به این ترتیب مشخص می‌شود که مالیات واقعاً کجا تحمیل می‌شود و بیشتر از آن، مؤدیان می‌توانند تعیین کنند که مالیات کجاست.

بهزادی بخش گفت: در این طرح سازمان باید برنامه و بودجه پروژه عمرانی تکمیل شده در سال جاری را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. در مرحله بعد، مودی می‌تواند انتخاب کند که از کدام طرح مالیات پرداختی استفاده شود.

وی ادامه داد: مودی همیشه سوال دارد که مالیات چه کار می کند. در این راستا سازمان های امور مالیاتی تلاش می کنند روشنگری کنند و گزارش دهند که آیا این مالیات در حوزه بهداشت و درمان استفاده می شود یا برای اجرای پروژه ای خاص.

محل صرف مالیات در امور جاری نیست

این مقام دولتی تصریح کرد: بر اساس آیین نامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، از این پس خود مؤدیان در سامانه، پروژه های عمرانی و زیربنایی کشور را تعیین می کنند. پرداخت برای. مالیات استفاده خواهد شد. به این ترتیب ما بالاترین سطح روشنگری و مشارکت فعال مودی را در امور مالیاتی خواهیم داشت و تصمیم می گیریم به کجا برویم.

بهزادی بخش گفت: موضوع مهم این است که محل هزینه های مالیاتی در امور جاری نیست و مصوبه هیئت وزیران صرفاً برای ساخت و توسعه پروژه های دولتی است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا