صعود رشد اقتصادی با هوش مصنوعی

اقتصاد | رشد اقتصاد

استفاده از هوش مصنوعی در اقتصاد منجر به رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای مشترک المنافع خواهد شد.

به گزارش میجیک، الکساندر ویدیاخین، معاون اول رئیس بانک Sberbank در مجمع بین المللی اقتصاد سن پترزبورگ اظهار کرد. سن پترزبورگ (SPIEF) که اجرای فعال فناوری هوش مصنوعی (AI) در اقتصاد منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای مشترک المنافع خواهد شد. مجموعاً کشورهای مستقل 53.6 میلیارد دلار تا سال 2030 خواهد بود.

ودیاخین گفت: در صورت توسعه فعال فناوری هوش مصنوعی، تولید ناخالص داخلی کشورهای مشترک المنافع در سال 2030 در مجموع 53.6 میلیارد دلار افزایش می یابد که معادل 5.9 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشورهای مشترک المنافع است. کشور مستقل در سال 2030. .

به گفته بیزینس، تأثیر اجرای این فناوری برای هر کشور عضو متفاوت خواهد بود، زیرا عوامل متعددی از جمله سطح فعلی توسعه دیجیتال و استفاده از فناوری، همراه با سرعت و مقیاس، بر ارزش تولید ناخالص داخلی اضافی مورد انتظار رشد

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا