اقتصادی

تعیین دستمزد کارگران در جلسه امروز شورای عالی کار

سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار با حضور کارفرمایان، کارگران و نمایندگان دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال 1402 ظهر امروز برگزار می شود.

به گزارش میجیک، سیصد و سیزدهمین جلسه شورای عالی کار با حضور وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و نمایندگانی از گروه های کارگری و کارفرمایی برگزار شد. در این جلسه هزینه سبد معیشت کارگر و تعیین حداقل دستمزد کارگر در سال 1402 بین نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد حداقل دستمزد و دستمزد کارگر در سال 1402 تعیین شود. در جلسه 314 شورای عالی کار تعیین می شود. بعد از ظهر تمام شد.

جلسه قبلی شورای عالی کار در پنجم اسفندماه برگزار شد و علیرغم اینکه انتظار می رفت رقم دستمزد شبانه مشخص شود، به دلیل عدم توافق برخی با افزایش دستمزد، بدون نتیجه پایان یافت.

به گزارش میجیک، جلسه شورای عالی کار برای تصمیم گیری نهایی درباره رقم دستمزد 1402 عصر امروز با حضور شرکای اجتماعی و مذاکرات نهایی دستمزد کارگری و کارفرمایی برگزار می شود. برای تعیین آن دستمزد قبل از پایان سال

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا