اقتصادی

آغاز تحقق سرمایه ۱۰۰ هزار میلیاردی صندوق نوآوری از سال جاری

معاون نوآوری و توسعه صندوق رفاه با بیان اینکه بر اساس توافق رئیس جمهور سرمایه این صندوق تا 5 سال آینده به 100 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد، گفت: تخصیص این سرمایه از 3 منبع و پیش بینی می شود. اجرای این مصوبه از امسال آغاز می شود تا بتوانیم با توجه به نرخ تورم و تعداد شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم.

سیاوش ملکی فر در گفت وگو با میجیک. وی با اشاره به نامگذاری سال گذشته تولید و اشتغال دانش بنیان توسط رئیس اجرایی، افزود: یکی از تاکیدات بر دو برابر شدن تعداد شرکت های دانش بنیان است و از آن زمان رویه های ما برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در قانون تصویب شده است. . در حال حاضر تعداد شرکت های دانش بنیان به طور مستمر افزایش می یابد و بر این اساس بیش از 8300 شرکت دانش بنیان در کشور تشکیل شده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با رشد شرکت، فروش آن نیز افزایش یافت، به طوری که طبق آمار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در سال 1398، این شرکت 200 هزار فروش داشته است. میلیارد تومان و این مبلغ برای سال 1400 حدود 300 هزار میلیارد تومان است.

ملکی فر میزان فروش شرکت های دانش بنیان در سال گذشته (1401) را 430 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و هشدار داد: بر این اساس از یک سو تعداد شرکت های دانش بنیان و از سوی دیگر میزان فروش داشته است. افزایش یافت اما طبق قانون پیش بینی می شود 3000.000.000.000 تومان به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص یابد ضمن اینکه هر سال نیم درصد از بودجه عمومی به این صندوق تعلق می گیرد.

معاون توسعه صندوق نوآوری و رفاه تصریح کرد: اما در عمل از سال 1382 تا 1395 دولت 2 میلیارد و 622 میلیارد تومان از کل سرمایه صندوق پرداخت کرد و فرآیند تزریق این صندوق در سال 1395 به پایان رسید. تعداد شرکت ها از صفر به بیش از 8300 شرکت رسید که هم اکنون بیش از 400000 میلیارد تومان فروش داشته است.

وی با طرح این سوال که آیا موجودی 2600 میلیارد تومانی می تواند از مانده 400 هزار میلیارد تومانی حمایت کند، اظهار داشت: سال گذشته هیات امنای صندوق با موافقت رئیس جمهور تصویب کرد که سرمایه صندوق نوآوری. . در دوره 5 در سال آینده به 100 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. در صورت اجرایی شدن این مصوبه می توان امیدوار بود که بتوانیم نقش بهتری در حمایت از این شرکت ایفا کنیم.

ملکیفر با تاکید بر اینکه فراموش نمی کنیم صندوق نوآوری و رفاه تنها نهادی نیست که از شرکت های دانش بنیان حمایت می کند، ادامه داد: شرکت های دانش بنیان منابع مالی را از نهادهایی مانند صندوق های پژوهش و فناوری، بازار سرمایه و بانک ها تامین می کنند. اما نهاد متولی و متخصص تامین مالی دانش بنیان صندوق نوآوری است.

معاون توسعه صندوق نوآوری و رفاه با اشاره به ماموریت صندوق نوآوری و رفاه در سال 1402 گفت: در سال جاری دولت باید هر سال نیم درصد از بودجه عمومی را که بالغ بر 10 هزار تومان است به صندوق پرداخت کند. میلیارد تومان اما با روند فعلی که شرکت رو به افزایش و تورم رو به افزایش است، دولت باید عاجل به صندوق نوآوری و رفاه کمک کند.

ملکیفر با تایید اینکه افزایش سرمایه صندوق به 100 هزار میلیارد تومان از امسال طی پنج سال آینده آغاز می شود، گفت: این توافقنامه معتبر است و اولین سپرده گذاری در بودجه 1402 است.

معاون توسعه صندوق نوآوری و رفاه درباره منابع تخصیص یافته برای تامین سرمایه 100 هزار میلیارد تومانی این صندوق توضیح می دهد: از 3 منبع می توانیم تامین مالی کنیم که یکی از آنها نیم درصد بودجه عمومی است. ذکر شده. در قانون. در قانون جهش تولید دو روش دیگر ذکر شده است که یکی از آنها تعرفه واردات ماشین آلات و روش سوم مالیات بر صادرات کالاهای واسطه ای خام است که تاکنون معاف از مالیات نبوده است.

وی افزود: اگر این موارد فراهم شود 5 سال دیگر 100 هزار میلیارد تومان سرمایه خواهیم داشت.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا