وکیل رایگان قم

  • مطالب میجیکوکیل رایگان قم

    اعتراض به نظریه کارشناسی یک نفره

    نوشته پیش رو در وکیل چی توسط بهترین وکیل در قم خصوص اعتراض به نظریه کارشناس دادگستری و نحوه اعتراض به نظر کارشناس دادگستری و مهلت اعتراض به نظر کارشناس دادگستری برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. در صورتی که دادگاه  قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می کند، پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود و پس از وصول نظر کارشناس  اخطاریه ای به خواهان و خوانده ارسال می شود که جهت ملاحظه و بررسی نظر کارشناس در شعبه حضور یابند. خواهان و خوانده دعوا پس از مشاهده نظر کارشناس می توانند نسبت نظر کارشناس اعتراض بزنند. بنابراین، اگر خواهن و خوانده به نظر کارشناس اعتراضی داشته باشند باید در مهلت تعیین شده  اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری را به شعبه تقدیم نمایند. مهلت اعتراض به نظر کارشناس دادگستری مطابق ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری در دادگاه عمومی حقوقی یک هفته می باشد. پس از اینکه نظریه کارشناس به دفتر دادگاه رسید باید تمام مراتب به خواهان و خوانده دعوا ابلاغ شود. آنها می توانند ظرف مدت زمان یک هفته از  تاریخ  ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه  و اعتراض دهند. خواهان و خوانده می توانند بعد از ملاحظه …

دکمه بازگشت به بالا