وظیفه قیم بعد از فوت محجور

  • اقتصادیوظیفه قیم بعد از فوت محجور

    قیم نامه تا چه زمانی اعتبار دارد؟ مدت اعتبار قیم نامه

    چه شرایطی سبب پایان اعتبار قیمومیت می شوند؟ عدم انجام درست وظایف قیومیت از جانب قیوم می تواند، سبب ابطال قیم نامه او شود. در صورت بیماری قیم و کوتاهی او از اداره اموال او، فرد مورد نظر فاقد صلاحیت برای قیومیت شناخته می شود. شرایط عقلی نیز یکی از صفات مورد بررسی در دادگاه های قیومیت محسوب می شود؛ در صورت زوال عقلی قیوم در طول دوران ولایت، حق قیومیت از او سلب می شود. در صورتی که چنین موردی توسط پزشکی قانونی اثبات شود، دیگر نیازی به ارائه دادخوست برای عزل قیوم نیست. نحوه ابطال قیم نامه با در نظر گرفتن سوابق کیفری قیوم نیز مشخص می شود. در صورتی که قیم سوابق کیفری مانند دزدی و کلاهبرداری و… داشته باشد، حق قیومیت از او سلب می شود. از دست دادن تمکن مالی قیم نیز یکی از دلایل پایان اعتبار قیومیت به شمار می رود. در صورت هر گونه ورشکستگی مالی قیم، بستگان و افراد تحت قیومیت، با ارائه دادخواست عزل قیم، قادر به ابطال این حکم هستند. فردی که برای قیومیت انتخاب می شود، باید ضمانتی در دادگاه های مربوطه ارائه دهد. در صورتی که از ارائه این ضمانت خودداری کند، شرایط قیومیت را نخواهد داشت. مدت …

دکمه بازگشت به بالا