اهداف شرکت ساختمانی

  • مطالب عمومیاهداف شرکت ساختمانی

    تاثیر طراحی نمای ساختمان در چشم انداز ساختمان

    اهمیت و تاثیر طراحی نمای ساختمان چگونه می باشد؟ ورودي يكي از بخش های بسیار مهم در طراحی نمای ساختمان است كه محل و اهميت طراحي آن به طورمستقيم در نقش و عملکرد ساختمان تاثیر دارد . در ورودي نشانه رد شدن از فضاي عمومي خارجي به فضاي خصوصي داخلي است و می توان گفت يكي از مهم ترين عناصري است كه مي‌توان به عنوان نشانه ساختمان از آن یاد کرد. تاثیر طراحی نمای ساختمان را دست کم نگیرید! و طراحی نمای صورت ظاهر ساختمان و آنچه كه در برابر ديد عموم قرار دارد، در واقع پر اهميت ترين قسمت ساختمان در برابر عابران و ساير افراد غير استفاده كننده از ساختمان است. در بسياري از شهر هاي بزرگ جهان، ضوابط و مقررات ويژه‌اي در ارتباط با سيما و كالبد شهر وجود دارد و گروهي از برجسته‌ترين افراد با تخصص‌‌هاي مرتبط هنر زيبا سازي و زيبايي شناسي به كنترل طرح هاي بزرگ و كوچك معماري و شهري از نقطه نظر هماهنگي طراحی نماي بيروني ساختمان‌ها و محيط شهري يعني از جنبه هاي رنگ، حجم، مصالح مناسب، فضاي پر و خالي نما، رعايت اصول هماهنگي و تناسبات و… مي پردازند. اما به‌ دليل اهميت اقتصادي كه سطوح ساخته شده داخلي براي …

دکمه بازگشت به بالا