برترین های کسب و کار مجیکمطالب میجیک

توضیح present perfect

گرامر زمان حال کامل یا گرامر Present Perfect یکی از گرامرهای کاربردی و در عین حال پیچیده زبان انگلیسی است که برای زبان‌آموزان سطح پایه به بالا، بسیار مهم و کلیدی است. پیش‌نیاز گرامر Present Perfect آشنایی با  و گذشته ساده در انگلیسی است چرا که این گرامر تلفیقی از هر دوی این زمان‌هاست. پس اگر این زمان‌ها را می‌شناسید، مطلب زیر به شما کمک می‌کند تا این گرامر را به‌صورت ساده بیاموزید.

آموزش زبان انگلیسی | آموزش زبان انگلیسی از اول تا آخر

کاربرد گرامر Present Perfect یا حال کامل چیست؟

حال کامل عملی را توصیف می‌کند که:

  • در زمان نامشخص در گذشته اتفاق افتاده است اما خود آن اتفاق مهم‌تر از زمان رخ دادن آن است.
  • در گذشته اتفاق افتاده است ولی اثر آن همچنان قابل مشاهده است.
  • در گذشته اتفاق افتاده است و هنوز هم در حال اتفاق افتادن است.

مثال برای گرامر حال کامل( Present Perfect)

برای شفاف شدن این معانی مثال‌های زیر را مطالعه نمایید. مثال‌ها به ترتیب کاربردهای بالا هستند.

.من یک بازیگر هالیوود را از نزدیک دیده‌ام

I’ve met a Hollywood actor.

.او موهایش را رنگ کرده است

She’s colored her hair.

.آنها زندگی خوبی داشته‌اند

They’ve lived a happy life.

ساختار جمله با گرامر Present Perfect

همانطوری‌ که از مثال‌ها پیداست، ساختار جمله در حال کامل به شکل زیر است:

بقیه جمله + مفعول + قسمت سوم فعل + have/has + فاعل

لازم به ذکر است که کلمات have و has در این جملات جزو افعال کمکی محسوب می‌شوند و بار معنایی ندارند و صرفاً جهت تکمیل ساختار استفاده می‌شوند اما استفاده از آن‌ها الزامی است در حدی که این گرامر به have pp نیز معروف است.

PP = Past Participle نیز قسمت سوم فعل است که در افعال با قاعده، فرم ed/d دار آن‌هاست و در افعال بی‌قاعده فرم تغییر شکل یافته آن‌هاست.

منفی کردن گرامر Present Perfect یا حال کامل

برای منفی کردن این جملات کافی است کلمه not را به have و has اضافه کنیم تا معنی جمله را از مثبت به منفی تغییر دهیم.

به مثال‌های زیر توجه نمایید:

I have played basketball.

I haven’t played basketball.

سوالی کردن جملات با گرامر Present Perfect یا حال کامل

برای ساخت سوال بله / خیر کافی است کلمات have / has  را از وسط جمله برداشته و به ابتدای جمله بیاوریم.

مانند مثال‌های زیر:

Have you played basketball?

Has Penny watched this film yet?

برای ساخت wh کافی است کلمات have / has را از وسط جمله برداشته و به ابتدای جمله بیاوریم و کلمه پرسشی مورد نظر را قبل از آن‌ها قرار دهیم.

مانند مثال‌های زیر:

What sport have you played?

What film has Penny watched?

قیدهای زمان رایج با گرامر Present Perfect یا ماضی نقلی

قید زمان Ever

این کلمه در سوالات بلی یا خیر کاربرد دارد و به معنای “تا به حال یا هیچ وقت” است اما بار منفی ندارد.

مانند جمله زیر:

Have you ever won a prize?

Has your dad ever had an accident?

قید زمان Already

این کلمه به معنای مدت زمانی‌ است که از انجام کار گذشته است.

به‌عنوان مثال در مکالمه زیر منظور گوینده این است که من به تازگی نهار خورده‌ام و میلی به خوردن شکلات ندارم.

A: Would you like some chocolate?

B: Thanks I’ve already eaten lunch.

قید زمان Just

این کلمه به معنای زمان بسیار کوتاهی است که از انجام کار گذشته است مانند کلمه “همین الان” و تاکید بیشتری روی تازگی عمل دارد.

به عنوان مثال در مکالمه زیر منظور گوینده این است که تلفن را تازه قطع کرده است.

I’ve just talked to Monica on the phone.

قید زمان Yet

این کلمه شبیه کلمه “هنوز” در زبان فارسی است و فقط در سوالات و جملات منفی با حال کامل استفاده می‌شود. برخلاف دو کلمه قبلی که بعد از فاعل استفاده می‌شوند کلمه yet در انتهای جمله می‌آید.

به مثال زیر توجه کنید:

Have you been there yet?

I haven’t eaten dinner yet.

قید زمان Never

این کلمه به معنای “هرگز” است و بار تاکیدی دارد. یعنی زمانی‌ که از این کلمه استفاده می‌کنیم تاکید می‌کنیم که این اتفاق هرگز نیفتاده است، در این جملات نباید فعل جمله را به حالت منفی تغییر دهیم چون این کلمه به اندازه کافی بار منفی دارد. جایگاه این کلمه در جمله پس از have/has است.

به جمله زیر توجه کنید:

We have never had a good relationship.

She has never told her mother the truth.

تفاوت گرامر گرامر Present Perfect (حال کامل) و  گرامر Simple Past (گذشته ساده)

مهمترین نکته در مورد تفاوت حال کامل با گذشته ساده این است که گذشته ساده به عملی اشاره می‌کند که در گذشته (دور یا نزدیک) انجام شده و به پایان رسیده و طبعاً زمان آن مهم است. پس قیدهای گذشته مانند yesterday, last year و… هرگز با زمان حال کامل استفاده نمی‌شوند و تنها با گذشته ساده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مثال‌های زیر را مطالعه نمایید:

Mick traveled to the U.K last year.

Mick has traveled to the U.K several times.

همه چیز درباره ساختار present perfect

چنانکه گفتیم، برخی از مترجمان و مدرسان زبان انگلیسی، از این زمان با عنوان ماضی نقلی نام می‌برند؛ البته نباید فراموش کنیم که نام دیگر این زمان، “زمان حال کامل” است. در اولین قدم باید درباره ساختار این زمان فعلی صحبت کنیم؛ حال کامل مانند سایر زمان‌های فعلی، دارای سه شکل مثبت، منفی و سوالی است. در ادامه، به ساختار هر کدام از این سه شکل می‌پردازیم:

ساختار مثبت present perfect :

این ساختار به شکل زیر است:

فعل (past participle) + فعل کمکی (have یا has) + فاعل

خب حالا که درباره ساختار این زمان صحبت کردیم، بهتر است یک فعل را در این زمان صرف کنیم تا شما با مفهوم present perfect بهتر آشنا شوید؛ فعل go را صرف می‌کنیم:

ساختار منفی present perfect:

ساختار منفی به این شکل است:

فعل (past participle) + شکل منفی have یا has+ فاعل

.I haven’t gone to Tabriz yet

من هنوز به تبریز نرفته‌ام.

.She hasn’t received your email

او (مونث) ایمیل تو را دریافت نکرده است.

ساختار سوالی present perfect:

برای سوالی کردن حال کامل، باید جای فاعل و فعل have را تغییر دهیم؛ ساختار دقیق سوالی present perfect به شکل زیر است:

بقیه جمله + فعل (past participle) + فاعل + فعل have یا has در شکل منفی یا مثبت

?Have you ever seen this movie

آیا تا به حال این فیلم را دیده‌ای؟

آیا او (مذکر) به اینجا آمده است؟

آیا آن‌ها هنوز تماس نگرفته‌اند؟

?Hasn’t she sent you anything recently

آیا او (مونث) اخیرا چیزی برای تو ارسال نکرده است؟

خلاصه کردن present perfect به چه شکلی است؟

برای کوتاه کردن جملات خود و ادای مقصود به شکلی خوش‌فرم‌تر و زیباتر، انگلیسی‌زبان‌ها این گرامر را به شکلی ساده خلاصه می‌کنند؛ خلاصه سازی این گرامر به شکل زیر است؟

چگونه به سوالات present perfect جواب بدهیم؟

به روش‌های متعددی می‌توان سوالات انگلیسی را پاسخ داد؛ در این قسمت ما قصد داریم نحوه پاسخ کوتاه به سوالات حال کامل را بررسی کنیم.

زمانی که شخصی از شما می‌پرسد:

?Have you ever traveled abroad–

.yes I have. / no I haven’t+

. Yes, he has. / no, he hasn’t+

اهمیت افعال باقاعده و بی‌قاعده در گرامر Present perfect

حالا که درباره تعریف حال کامل صحبت کردیم، بهتر است درباره این موضوع بحث کنیم که چرا افعال باقاعده و بی‌قاعده در این گرامر اهمیت زیادی دارند.

نکته اساسی در این مسئله، این است که در ساختار present perfect ما باید از شکل سوم فعل یا past participle استفاده کنیم. در برخی از فعل‌های انگلیسی، تبدیل کردن فعل از شکل اول به شکل سوم، کار بسیار ساده‌ای است؛ گویش‌ور زبان انگلیسی در چنین مواقعی، کافی است که یک ed به آخر فعل اضافه کند تا شکل دوم و سوم فعل به دست بیاید. اگر از استفاده می‌کنید می‌توانید از فرصتی که برای شما فراهم می‌کند استفاده کنید و با مراجعه به چند منبع زبان اصلی، افعال بی‌قاعده را پیدا کنید و فرم‌های مختلف واژه‌ها را بررسی کنید و سوالات خود را مطرح کنید.

برای درک بهتر صحبتمان، به مثال‌های زیر توجه کنید:

Base form Past Simple Tense Past Participle

همانطور که از بررسی فعل‌های بالا متوجه شدید، با اضافه کردن ed به این فعل‌ها، به سادگی به دوم شخص گذشته و سوم شخص گذشته تبدیل می‌شوند.

اما گروه دیگری از فعل‌ها در زبان انگلیسی هستند که معمولا هم در گرامر present perfectبه کار می‌روند؛ این گروه از فعل‌ها، به نحو دیگری باید به دوم شخص و سوم شخص گذشته تبدیل شوند. در یک کلام می‌توان گفت که تبدیل کردن این فعل‌ها به دو زمان دیگر، به شکل بی‌قاعده اتفاق می‌افتد و هر کسی که قصد داشته باشد زبان انگلیسی را بیاموزد، باید هر سه شکل این فعل‌ها را با دقت حفظ کند. در این قسمت از مقاله، تلاش می‌کنیم تا یک جدول کاربردی و دقیق از مهم‌ترین فعل‌های بی‌قاعده ایجاد کنیم تا شما بتوانید به راحتی آن‌ها را حفظ کنید و در ساخت جملات از آن‌ها بهره ببرید.

حال کامل یا Present perfect، چه کاربردهایی در زبان انگلیسی دارد؟

اکنون که گرامر Present Perfect یا ماضی نقلی را از زوایای مختلفی بررسی کردیم، وقت آن رسیده است که درباره کاربردهای این زمان در زبان انگلیسی صحبت کنیم. ممکن است برای برخی سوال شود که منظور از “کاربرد” دقیقا چیست؟ این مسئله را با یک مثال از زبان فارسی، شفاف می‌کنیم:

زمانی که ما از ماضی نقلی در زبان فارسی استفاده می‌کنیم، به طور مثال زمانی که می‌گوییم:

من از خرید بازگشته‌ام، معنای متفاوتی را در ذهن داریم در مقایسه با زمانی که می‌گوییم:

اهمیت به این نکته که در کجا باید از ماضی نقلی استفاده کنیم و در کجا باید از ماضی ساده استفاده کنیم، مهارتی است که فقط و فقط گویش‌وران حرفه‌ای زبان از آن اطلاع دارند و به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه از آن استفاده می‌کنند.

خب حالا سوال اینجاست که مهم‌ترین کاربردهای گرامر present perfect چیست؟

  1. عملی در گذشته اما ادامه‌دار

توصیف‌کننده عملی که در زمان گذشته آغاز شده است و تا زمان حال هم ادامه دارد؛ مثال:

.They have lived in Tehran for five months

آن‌ها برای دو سال در تهران زندگی کرده‌اند.

جمله بالا به این نکته اشاره دارد که آن‌ها به مدت دو سال است که در تهران زندگی می‌کنند. یعنی از دو سال پیش در حال زندگی کردن در تهران هستند و هنوز هم در آنجا زندگی می‌کنند. این کاربرد، یعنی گفتن نکته‌ای که در زمان گذشته اتفاق افتاده و هنوز هم در جریان است، مهم‌ترین کاربرد گرامر present perfect است.

نکته مهم: اگر قصد داشته باشیم از خانواده‌ای صحبت کنیم که پنج سال در تهران زندگی کرده‌اند و دیگر ساکن این شهر نیستند، باید از گرامر گذشته ساده استفاده کنیم:

.They lived in Tehran for five years

  1. بیان عملی که در زمان نامعلوم گذشته، چندین بار تکرار شده است؛

کاربرد دیگر گرامر حال کامل، بیان عملی است که در گذشته چندین بار اتفاق افتاده است؛ تصور کنید که قصد دارید به دوست خود بگویید که من فلان فیلم را چندین بار دیده‌ام:

.I have seen this movie twice

من این فیلم را دو بار دیده‌ام.

بهترین راه تشخیص کاربرد دوم گرامر present perfect دقت کردن به قید‌های زمانی است که در جمله قرار دارند. قیدهای زیر، مهم‌ترین این موارد هستند:

  1. توصیف‌کننده عملی که در گذشته نامعلوم اتفاق افتاده و اثرش در زمان حال مشهود است

این کاربرد، تا حدودی ساده است و نیاز به دقت چندانی ندارد؛ کافی است که شما جمله را ترجمه کنید و به معنای آن دقت کنید تا متوجه شوید که آیا این جمله در کاربرد سوم به کار رفته است یا خیر.

.Arman has broken the door

بدیهی است که شکسته شدن در، در زمان گذشته اتفاق افتاده است و اثر آن تا حالا هم مشهود است؛ هر کسی که به در نگاه کند، متوجه می‌شود که شکسته شده است.

.I can’t find my wallet, I guess, I have lost it

من نمی‌توانم کیف پولم را پیدا کنم؛ حدس می‌زنم آن را گم کرده‌ام.

دقت کنید که شخص با توجه به اثر مشهودی که الان وجود دارد (ناتوانی در پیدا کردن کیف پول) حدس می‌زند که کیف خود را در یک زمان نامعین در گذشته گم کرده است.

  1. ابراز دست‌آوردها و تجارب

این کاربرد تا اندازه زیادی به کاربرد دوم شباهت دارد اما بنا به دلایلی، ما آن‌ها را جدا از هم بررسی کرده‌ایم. انگلیسی‌زبان‌ها برای بیان تجربه‌هایی که در گذشته داشته‌اند از present perfect استفاده می‌کنند. نکته مهم این است که در این کاربرد زمان بصورت دقیق، مشخص نیست و گوینده دقیقا نمی‌گوید که این اتفاق یا تجربه در چه زمانی رقم خورده است؛ مثال:

.She has climbed Mount Damavand when she was young and strong

او (مونث) از کوه دماوند بالا رفته است زمانی که جوان و قوی بوده.

گوینده مشخص نمی‌کند که آن زن دقیقا در چه تاریخی از کوه دماوند بالا رفته است و صرفا یک محدوده زمانی را برای رقم خوردن این دست‌آورد مشخص کرده است.

نکته مهم: اگر شما قصد داشتید که از تجارب گذشته خود صحبت کنید، در قدم اول باید کلیت امر را با گرامر حال کامل بیان کنید و باقی ماجرا (جزئیات اتفاق) را با زمان‌های دیگر نظیر گذشته کامل، گذشته استمراری یا گذشته ساده تکمیل کنید.

.I have climbed mount Damavand when I was young

.I did it around 20 years ago

.I was going to reach this goal with some of my friends

  1. کاربردهای همراه با yet و already

در برخی از جملاتی که با زمان حال کامل تنظیم شده‌اند، این دو کلمه به کار می‌روند. کلمات yet و already ارتباط زیادی با انتظار مخاطب دارند. تصور کنید که شما از یکی از دوستان خود درخواست کرده‌اید که کاری را انجام دهد و در زمان دیگری جویای پایان کار می‌شوید؛ در چنین زمانی اگر کار تمام نشده باشد، دوست شما خواهد گفت:

.I haven’t finished it yet

با دیدن کلمه Yet، متوجه می‌شویم که گوینده قصد دارد از انجام نشدن کاری صحبت کند که قاعدتا باید انجام می‌شد.

حالا تصور کنید که از دوست خود می‌خواهید که ماشین یا اتاق شما را شستشو کند و دوست شما پیش از آنکه شما از او خواسته باشید، این عمل را انجام داده است؛ در اینجا، خواهد گفت:

.I have already cleaned the car

من همین حالا هم ماشین را تمیز کرده‌ام.

با دیدن کلمه Already متوجه می‌شویم که این عمل از قبل انجام شده است.

منبع: armanienglish

دکمه بازگشت به بالا