اقتصادی

۲۸ سد بیش از ۵۰ درصد آب دارند

بر اساس آخرین آمار ارائه شده، از 52 سد مهم شرب-کشاورزی، 28 سد تا 9 اردیبهشت بیش از 50 درصد آب دارند.

به گزارش میجیک، میزان آب ورودی به سدهای کشور تا 9 اردیبهشت معادل 31 میلیارد و 99 میلیون مترمکعب است که نسبت به سال گذشته 25 میلیارد و 12 میلیون مترمکعب کاهش 27 درصدی داشته است. میزان خروجی از مخازن سدهای کشور در این تاریخ معادل 18 میلیارد و 90 میلیون متر مکعب به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته که معادل 17 میلیارد و 14 میلیون مترمکعب بوده 10 درصد کاهش را نشان می دهد.

در شرایط فعلی حجم آب مخزن 32 میلیارد و 14 میلیون مترمکعب است که نسبت به سال گذشته 27 میلیارد و 19 میلیون مترمکعب و درصد مخازن سدهای دولتی 18 درصد افزایش داشته است. به 65 درصد رسیده است.

28 سد بیش از 50 درصد آب دارند

وضعیت سدهای مهم (شرب-کشاورزی) نشان می دهد که در 28 سد، درصد پر شدن بیش از 50 درصد است، مانند سد زنجیره ای کارون 98 درصد، سد دز 100 درصد و سد چره در استان خوزستان. 82 درصد آب دارد. همچنین سد شهید قنبری در استان آذربایجان غربی ۷۴ درصد، سد استقلال ۵۱ درصد و سد جگین ۹۸ درصد در استان هرمزگان پر است.

سد تالوار در استان زنجان و سد رودبار در استان لرستان 100 درصد، سد درودزن، سد ملاصدرا 58 درصد و سد سلمان فارسی 66 درصد در استان فارس پر است. همچنین در استان کرمانشاه سد داریان 97 درصد و در استان سیستان و بلوچستان سد قبلی 81 درصد، سد ریزدان 80 درصد، خیرآباد 68 درصد و سد ماشکید علیا 55 درصد در استان سیستان و بلوچستان است.

از جمله سد رئیسعلی دلواری در استان بوشهر 26 درصد، سد چاره در استان خوزستان 91 درصد، سد داروزن ملاصدرا در استان فارس 58 درصد، سد زاینده رود در استان اصفهان 55 درصد، سد ماشکید علیا در استان سیستان و بلوچستان 55 درصد. ، سد دز در استان خوزستان 27 درصد. سد گلپایگان، کوچری در حوضه قمرود 40 درصد، سد آزاده در استان کردستان 86 درصد، سد کوثر کهگیلویه و بویراحمد 11 درصد، سد داریان در استان کرمانشاه 97 درصد و سدهای سابق در استان سیستان و بلوچستان 81 درصد بیشتر از قبل. سال .

28 سد بیش از 50 درصد آب دارند

همچنین ارتفاع کل بارندگی کشور برابر با 193.5 میلی متر است که نسبت به میانگین بلندمدت 229.3 میلی متری 16 درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه آب گذشته 6 درصد کاهش نشان می دهد. سال، که برابر با 182، 3 میلی متر است.

28 سد بیش از 50 درصد آب دارند

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا