دانلود کتاب فقه استدلالی ترجمه تحریر الروضه

دانلود کتاب فقه استدلالی ترجمه تحریر الروضه

ترجمه فقه استدلالی pdf ، محاسن بیشمار این کتاب و به ویژه جامعیت آن، آن را به یکی از منابع اصلی تدوین «حقوق مدنی» و «قانون مجازات اسلامی» تبدیل کرده است. شرح مادرش نیز از نظر شیوه نگارش با سایر کتب تربیتی فقهی متمایز است. چون مختصر است، بسیاری از مزایای کتاب مفصل را دارد.

 

ترجمه فقه استدلالی pdf | جزوه فقه استدلالی دادمرزی

کتاب توسعه مهارت های مدیران PDF ، موضوعات اصلی ارائه شده در این کتاب عبارتند از: اثربخشی ارتباطات فردی، حل مسئله و توجه به اخلاق انگیزه، مدیریت پروژه، قدرت و نفوذ رهبران تیم و اثربخشی آنها، مذاکره و تغییر سازمانی می باشد.

کتاب حقوق ثبت غلامرضا شهری pdf ، حق ثبت ملک کلیه قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد ملکی است و به ثبت قراردادها اشاره دارد. معنای فوق در متن رسمی مشخص نشده است، اما از تحلیل و بررسی قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و اراضی به نتیجه می رسد.

دکمه بازگشت به بالا