اقتصادی

کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه راهکاری برای جلوگیری از افزایش نقدینگی

یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 گفت: در سال های اخیر کسری تراز عملیاتی افزایش یافته و در یکی دو سال گذشته برای بهبود این وضعیت تلاش شده است. هر چقدر هم که کسری تراز عملیاتی بودجه کم باشد از رشد نقدینگی جلوگیری می شود.

محمدرضا میرتاج الدینی در گفت وگو با میجیک، درباره راهبرد اجرای بودجه امسال، اظهار کرد: اجرای بودجه به عواملی مانند مشکل محور بودن بستگی دارد و منابع و هزینه ها به درستی تعریف شده است؛ در این راستا اجرای بودجه به عواملی مانند مشکل محور بودن بستگی دارد. اگر منابع بودجه ای جمع آوری نشود، هزینه های تعریف شده محقق نمی شود و مشکل ایجاد می کند.

وی تعریف واقعی منابع و هزینه ها را یکی از شاخص های عملیاتی شدن بودجه دانست و افزود: بودجه باید مسئله محور باشد یعنی ارقام کمی در بودجه مشخص شود تا بودجه عملیاتی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خاتمه گفت: با این حال کسری کمتر از تراز عملیاتی بودجه از افزایش نقدینگی جلوگیری می شود و دستیابی به این هدف منوط به تعریف منابع پایدار در بودجه. .”

وی هشدار داد: در سال های اخیر کسری تراز عملیاتی افزایش یافته است و در یکی دو سال اخیر برای بهبود این وضعیت تلاش شده است. در همین راستا سامانه جدیدی از سامانه مالیاتی به صورت دیجیتال راه اندازی شد و از افراد جدیدی که ملزم به پرداخت مالیات بودند، مالیات اخذ شد.

میرتاج الدینی در پایان گفت: هر چه این سامانه کاملتر باشد، تبعیض کمتر و شفافیت و عادلانه شدن وضعیت و رضایتمندی مردم افزایش می یابد. این بهترین کمک برای دستیابی به منبع منابع مالی پایدار خواهد بود که منجر به کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه و کاهش رشد نقدینگی می شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا