اقتصادی

کاهش حوادث کار با رعایت مقررات ایمنی در بنگاه‌ها

در اساسنامه سازمان بین المللی کار (ILO) همه کشورهای عضو موظف به ایجاد سیستم بازرسی کار هستند. بازرسی کار موثر و کارآمد یکی از مولفه ها و نشانه های اساسی یک دولت مترقی و یک اقتصاد موفق است.

به گزارش میجیک، مسائل ایمنی و بهداشت محیط کار مستلزم مشارکت معنادار همه شرکای اجتماعی و دولت ها است و این امر علاوه بر ارتقای شاخص های ایمنی و بهداشت محیط کار، رفاه اجتماعی را در پی خواهد داشت. کارگران و جامعه

بر اساس ماده 95 قانون کار، نظارت بر ایمنی کار و اجرای مقررات فنی و بهداشت حرفه ای بر عهده کارفرمایان است. چنانچه حادثه ای به دلیل عدم رعایت مقررات ذکر شده توسط کارفرما یا مسئول واحد اتفاق بیفتد، مسئولیت جهات کیفری و قانون و مجازات مذکور در این قانون بر عهده شخص کارفرما یا مسئول می باشد.

در حال حاضر مسئولیت ایمنی محیط کار و نظارت بر آن بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و برای رعایت ایمنی در محیط کار حضور بازرسان کار جهت بازدید از محل و انجام امور ضروری است. نظارت. پیشگیری از حوادث کار و رعایت مقررات قانونی یکی از اهداف بازرسان کار است که در کاهش هزینه های اضافی ناشی از حوادث موثر است.

احمدرضا پرنده – مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که کارفرمایان موظف به تامین شرایط کار، تجهیزات و آموزش ایمن هستند.

وی با اشاره به اهمیت نقش بازرسان کار برای نظارت بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی و حفظ سلامت کارگران در کارگاه ها، گفت: وزارت کار آمادگی دارد با مشارکت انجمن های صنفی و تشکل های کارگری، آموزش های لازم را انجام دهد و از ظرفیت ها استفاده کند. مرکز تحقیقات وزارت کار تامین ایمنی.

با رعایت مقررات ایمنی در شرکت، حوادث محل کار را کاهش دهید
انجام بازرسی و رعایت مقررات ایمنی باعث کاهش تصادفات در کارگاه می شود

به گفته مدیرکل نظارت بر کار وزارت کار، برخی از بخش‌ها و صنایع مانند صنعت نفت و حفاری می‌توانند خدمات ایمنی منطبق با مسئولیت‌های اجتماعی ارائه دهند، زیرا به دلیل اهمیت کار، مسائل ایمنی و نظارت از اهمیت بالایی برخوردار است. علاقه. در این بخش و استفاده از ظرفیت آموزشی منجر به کاهش میزان حوادث شغلی در این بخش شده است.

پیش از این معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صیانت از نیروی انسانی را یکی از دغدغه های مهم وزارت کار برشمرد و گفت: مشکل صیانت از نیروی انسانی و کاهش حوادث کار باید یکی باشد. از مهمترین رویکرد بازرسان کار و بازرسان کار با برنامه ریزی منسجم و نظارت همه جانبه باید بازدید از کارگاه های فعال در کشور را در دستور کار قرار دهند.

از دولت سیزدهم تاکنون اقدامات موثری در حوزه مهندسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در سطح کلان در حوزه ایمنی و بهداشت کار انجام شده است. موضوع تدوین مقررات ایمنی در فضاهای بسته در دستور کار وزارت کار قرار گرفت و مقرر شد با تصویب، پیمانکاران و کارفرمایان با توجه به مسئولیت خود در آیین نامه نسبت به رعایت ایمنی در کارگاه اقدام کنند و بازرسان کار از مفاد آیین نامه استفاده کنند. تحت نظارت مربوطه همچنین با همکاری شورای اسلامی شهر تصویب دو کنوانسیون سازمان بین المللی کار. کنوانسیون شماره 81 با موضوع «بازرسی کار در صنعت و تجارت» و کنوانسیون شماره 155 با موضوع “ایمنی و بهداشت حرفه ای” به عنوان یک محور استراتژیک کلیدی برای ارتقای ایمنی و بهداشت شغلی در سطح ملی تصویب شد.

به گزارش میجیک، بر اساس ماده 98 قانون کار، بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای حق دارند بدون اطلاع قبلی در طول شبانه روز وارد کارگاه های مشمول قانون کار و بازرسی کنند. بازرسان کار به عنوان ضابط قضایی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح مقررات و مقررات قانون کار و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی را بر عهده دارند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا