کارکرد مجسمه‌ها در شهر/ از هویت بخشی تا ایجاد حس مکان

این در تحقیقات بررسی شده است.

کارکرد مجسمه سازی در شهر هویت بخشی برای ایجاد حس مکان است

هنر مجسمه سازی شهری از فضاهای بسته گالری و نمایشگاهی وارد فضاهای باز و عمومی می شود تا در نهایت به رسالت موقت خود عمل کند.

به گزارش گروه پژوهشی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با بحث مجسمه سازی در فضای شهری، با توجه به اینکه کار در فضای عمومی با مخاطبان زیادی و از طیف های مختلف مواجه است، لازم است الزامات تعریف شود. . ، نقش و عملکرد برای آن.

پیش از این در گزارشی با عنوان “تأثیر مصالح و مصالح در مجسمه سازی شهری” سعی می کنیم ارتباط مکان نصب مجسمه ها در فضاهای شهری و همچنین موضوعاتی مانند کیفیت و کارکرد مجسمه های شهری تهران را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. این گزارش بخشی دیگر است از نتایج به دست آمده از مقاله “بررسی عوامل موثر در کیفیت مجسمه سازی شهری” که بر نقش و کارکرد حجم شهری توسط محسن موسیوند (دکتر پژوهش هنر) نوشته شده است.

* مهمترین کارکرد و نقش مجسمه سازی شهری

این پژوهش پیشنهاد می‌کند که هنر مجسمه‌سازی شهری، از فضاهای بسته گالری و نمایشگاهی، وارد فضاهای باز و عمومی شود تا در نهایت رسالت خود را محقق کند. این اهمیت در چندین هدف، نقش و کارکرد متجلی می شود که در زیر به آنها اشاره می شود:

به گفته این محقق، در میان مولفه های اساسی سنجش و ارزیابی معماری شهری، عملکرد و نقش جایگاه تعیین کننده ای دارد. از نتیجه کلی حضور حجم در فضای شهری و نتایج به دست آمده از این فرآیند، 5 عملکرد زیر را می توان دسته بندی کرد:

  • بهبود محیط زیست و بهبود کیفیت فضای شهری
  • تقویت یا تقویت روحیه فرهنگی و بومی
  • حس مکان را ایجاد کنید
  • علائم و شناسایی محل
  • ایجاد مکث و افزایش آگاهی عمومی

*زیبایی محیط

از دیدگاه نویسنده این پژوهش؛ یکی از مهمترین کارکردهای مجسمه های شهری پاکسازی محیط است. این کار با استفاده از مراحل و راهکارهای مشخص انجام می شود که با درک درست فضا و استفاده از خلاقیت و هوش هنرمند می توان به نتایج دلخواه رسید.

یکی از مهمترین کارکردهای مجسمه های شهری پاکسازی محیط است

در فضایی که شامل عناصر بصری آشفته، متراکم، شلوغ و نامرتب است، وجود مجسمه های نامتناسب می تواند هرج و مرج بصری را به فضا بیافزاید.
مجسمه حکیم عمر خیام می توان گفت یکی از موفق ترین مجسمه های شهری در زمینه زیبایی شهری است.

نقش و کارکرد مجسمه سازی شهری

ابوالحسن خان صدیقی، مجسمه حکیم عمر خیام نشسته، باغ لاله ها

در این تحقیق بحث شده است که این مجسمه ارزشمند که توسط استاد ابوالحسن خان صدیقی – مجسمه ساز بزرگ مکتب کمال الملک – ساخته شده است، به خوبی در داخل باغ لاله نصب و قرار گرفته است که بازدیدکنندگان می توانند با آن ارتباط برقرار کنند. آی تی. این مجسمه در عین حال توانسته است تحولی هنری و زیبایی شناختی در فضای عادی پارک ایجاد کند.

به گفته موسیوند، انتخاب مکان مناسب برای نصب اثر گرانبها باعث ایجاد رابطه دو سویه بین اثر و فضا و بازتعریف فضا و اثر شده است و در نهایت توانسته است این قطعه را تعمیر و تمیز کند. از باغ

* تقویت روحیه فرهنگی و محلی

بر اساس این پژوهش، یکی از کارکردهای دیگر مجسمه سازی شهری، تقویت روحیه فرهنگی مکان است. به این معنی که برخی از فضاها و محیط های شهری بسته به شرایط جغرافیایی و تاریخی، حوادث و اتفاقاتی را که در حافظه جمعی شهروندان است به یاد می آورند، این ذهنیت را می توان با حضور مجسمه های شهری حاوی نمادها، نشانه ها به تصویر کشید. یا عناصری از مسائل فرهنگی و یا اگر اصالت داشته باشد، ذهنیت و روحیه را در کنار هم تقویت می کند.

این محقق توضیح می دهد که به عنوان نمونه در شهر تهران می توان به نماد حجمی سابق در میدان انقلاب اشاره کرد که توسط هنرمند مجسمه ساز ایرج اسکندری و توسط فریدون صدیقی ساخته شده است.

نقش و کارکرد مجسمه سازی شهری

ایرج اسکندری، یادمان انقلاب اسلامی، میدان انقلاب

همچنین بیان شده است که این اثر قطعاً به بحث و انتقاد درباره رابطه فرم و مکان منجر می‌شود، اما از نظر محتوایی، اثری است که با تحول و مفهوم انقلاب اسلامی 1357 و رویدادها همخوانی دارد. مربوط به انقلاب و ارزش هایی است که مرتبط، طراحی، نصب و اجرا شده است. در دوره تاریخی این اثر می تواند روحیه انقلابی را در این زمینه تقویت کند.

* حس مکان را ایجاد کنید

محققان توضیح می‌دهند که در مناطق شهری عوامل متعددی می‌توانند حس مکان را ایجاد کنند، از جمله معماری و ساختمان‌های بسته، شهرسازی، خاطرات جمعی و غیره. حس مکان یعنی ادراک ذهنی فرد از محیط و احساسی که کم و بیش از محیط آگاه است که باعث می شود فرد با محیط رابطه درونی داشته باشد به طوری که درک و احساسات فرد با معنایی پیوند و ترکیب شود. متن نوشته. از محیط زیست

موسیوند ادامه داد که این حس عاملی است که فضا را به مکانی با ویژگی های حسی و رفتاری خاص برای افراد خاص تبدیل می کند. حس مکان علاوه بر ایجاد احساس راحتی در محیط، از مفهوم فرهنگ مورد نظر جامعه، روابط اجتماعی و فرهنگ جامعه در یک مکان خاص حمایت می کند و باعث می شود افراد تجربیات گذشته را به یاد آورند و هویت پیدا کنند. .

در این تحقیق عنوان شد که در جنوب غربی تمن لاله، در وسط حوض این قسمت از پارک، مجسمه ابوریحان بیرونی دانشمند، ریاضیدان، ستاره شناس و مورخ بزرگ ایرانی قرار دارد که ساخته مرحوم محمدعلی پس نصب شده است.

نقش و کارکرد مجسمه سازی شهری

محمدعلی مددی، ابوریحان بیرونی، جنوب غربی بستان لاله

این محقق توضیح می دهد که این مجسمه با توجه به نوع خدمات علمی و سابقه این دانشمند و دارای شکلی گرد با نمادهای سیارات و ستارگان است و البته این مجسمه در وسط یک حوض مدور در فضای باز قرار گرفته است. فضای وسیع این مکان که بخشی از بستان لاله است موفق به ایجاد مکانی و در واقع بازتعریف محیط قبلی شده است.

در پایان این پژوهش با توجه به موضوع ارائه شده؛ در چارچوب فرآیند مجسمه سازی شهری، 2 عنوان کلی را می توان در نظر گرفت:

  • نحوه مدیریت مجسمه های شهری
  • نقش و کارکرد مجسمه سازی شهری.

در نهایت نتایج تحقیق نشان می دهد که در هر مورد مؤلفه های مهم و مؤثری وجود دارد که بدون توجه به آنها نمی توان از نتایج نهایی و عینی انتظار موفقیت داشت.

دکمه بازگشت به بالا