اقتصادی

پیش‌بینی نرخ تورم منطقه یورو

نرخ تورم پیش بینی شده در منطقه یورو در سال 2023 5.6 درصد است.

به گزارش میجیک، به نقل از اقتصاد، پائولو جنتیلونی، کمیسر اقتصادی اروپا گفت: منطقه یورو باید در سال 2023 دارای نرخ تورم 5.6 درصدی باشد که نسبت به 6.1 درصد قبلی کاهش یافته و در سال 2024 به 2.5 درصد خواهد رسید. نزول کردن.

تورم در اتحادیه اروپا باید 6.4 درصد در سال 2023 و 2.8 درصد در سال 2024 باشد.

وی افزود: خطرات گذشته مربوط به همه‌گیری کووید-19 و کمبود گاز در حال کاهش است، اما عدم اطمینان مربوط به جنگ در اوکراین و وضعیت ژئوپلیتیک گسترده‌تر است.

در همین حال، رشد اقتصادی منطقه یورو 0.9 درصد در مقایسه با برآورد قبلی 0.3 درصد پیش بینی می شود، در حالی که اتحادیه اروپا باید رشد 0.9 درصدی را در سال 2023 ثبت کند.

در سال 2024، انتظار می رود تولید ناخالص داخلی (GDP) در منطقه یورو 1.5 درصد و در اتحادیه اروپا 1.6 درصد باشد.

جنتیلونی گفت: “انتظار می رود رشد دستمزدها در کوتاه مدت کمتر از نرخ تورم باقی بماند و مصرف را مهار کند. همچنین، اثر تجمعی انقباض پولی گذشته بر فعالیت اعتباری تاثیر می گذارد، در حالی که چرخه افزایش نرخ با پایان فاصله زیادی دارد.”

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا