مطالب عمومی

پژوهشگاه هواشناسی وضعیت دما و بارش کشور تا نیمه تابستان را اعلام کرد

به گزارش میجیک، آخرین نقشه پیش بینی هفتگی بارندگی کشور بر اساس نقشه احتمالی تهیه و ارائه شده توسط پژوهشگاه ملی هواشناسی و علوم جوی کشور از 13 تیر لغایت 23 مرداد ماه 1403 تهیه و ارائه شده است و بر این اساس، از 14 تا 10 تیرماه سال جاری در شمال غرب، در دو سوی رشته‌کوه‌های البرز، زاگرس شمالی، بخش‌هایی از شمال شرق و جنوب شرق کشور و مناطق کوهستانی در میانه استان کرمان، از اواسط بارندگی رخ می‌دهد. و در غرب رشته کوه های البرز، استان اردبیل و نیمی از شمال استان آذربایجان بیش از حد نرمال و با احتمال 50 تا 75 درصد بارش انباشته در محدوده 50 میلی متر در برخی از این مناطق پیش بینی می شود. سایر مناطق کشور بارندگی موثری ندارند.

میجیک در خبر نوشت: در هفته دوم اکثر مناطق کشور بارندگی نخواهند داشت یا بارش موثری ندارند. در هفته سوم و چهارم بارندگی در استان های شمالی کشور کمتر از حد نرمال، در جنوب شرق و جنوب کشور در برخی درازمدت نرمال و سایر مناطق بارشی نخواهد داشت. باران موثر در هفته پنجم و ششم بارندگی در سواحل خزر و جنوب شرق کشور در محدوده نرمال قرار داشت. مناطق دیگر با توجه به فصل بارندگی شایسته توجه نیستند.

آخرین نقشه پیش‌بینی هفتگی دمای هوای کشور بر اساس نقشه‌های احتمالی تولید و ارائه شده توسط مؤسسه ملی تحقیقات هواشناسی و علوم جوی کشور از 14 تیر لغایت 23 مرداد 1403. دو سمت رشته‌کوه‌های البرز، مناطق شمال غرب، زاگرس شمالی و سواحل دریای عمان در محدوده نرمال و برای سایر مناطق 1 تا 3 درجه بالاتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود همچنین الگوی دمای هوا در هفته دوم همانند هفته اول است با این تفاوت که ناهنجاری دمایی در شرق کشور 3 تا 5 درجه بالاتر از حد نرمال است.

دمای غیرطبیعی هوا در هفته سوم در مناطق ساحلی دریای عمان تا یک درجه کمتر از نرمال، سواحل خلیج فارس تا 2 درجه بالاتر از نرمال و بقیه نقاط کشور یک درجه کاهش می یابد. تا 3 درجه بالاتر از حد نرمال. دمای هوا در هفته چهارم در سواحل دریای عمان، در یک سوم شمالی کشور و در استان های واقع در زاگرس 1 تا 3 درجه بالاتر از نرمال و در سایر مناطق تا یک درجه پیش بینی می شود. . بالاتر از حد معمول.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده هواشناسی و علوم جوی کشور، دمای هوا در هفته پنجم و ششم به تدریج تثبیت می شود به طوری که این ناهنجاری در اکثر نقاط کشور به یک درجه بالاتر از نرمال می رسد. ناهنجاری دمای هوا در مناطق شمال غرب و غرب کشور بین 1 تا 3 درجه بالاتر از نرمال برآورد می شود.

233217

دکمه بازگشت به بالا