برترین های کسب و کار مجیکمطالب عمومی

وکیل برای طلاق از طرف زن

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی ان حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می رود. انجام طلاق در قوانین کشورهای مختلف بسیار متفاوت است اما در اغلب کشورها نیاز به تایید یک دادگاه یا مرجع رسمی حقوقی وجود دارد.

با نگاهی گذرا به سالن دادگاه خانواده شاهد ان هستیم که روزانه تعداد بی شماری از افراد برای طلاق به دادگاه مراجعه می کنند، و دنبال وکیل طلاق در کرج هستند، اما بسیاری به دلیل عدم اشنایی با حقوق خود دچار مشکل شده و روند درخواست شان گاها بسیار طولانی می شود.

تقاضای طلاق از طرف زوجه، یکی از دشوارترین دعاوی خانواده می باشد، زیرا طبق قانون حق طلاق در دستان مرد می باشد و زن برای طلاق باید دلایل محکمی داشته باشد و سختی زندگی با همسرش را اثبات نماید تا بتواند رای طلاق را اخذ نماید. در ادامه به ارائه مطالبی در رابطه با شرایط صداق در صورت درخواست و تقاضای طلاق از طرف زن و شرایط تعلق گرفتن و نگرفتن مهریه او پرداخته شده است.

انواع طلاق در اسلام

با توجه به تعداد طلاق، انواع گوناگونی در آن قابل تمیز است برخی از این انواع به قرار زیر است:

طلاق بائن

طلاقی است که رجوع (بازگشت به خانواده و اعاده مجدد ان) بدون نکاح جایز نیست.

طلاق خلع

طلاقی است که بنا بر تقاضای زن و با بخشیدن مالی تحقق پذیر است.

طلاق رجعی

طلاقی که بعد از ان امکان رجوع بدون نکاح مجدد در میان عده وجود دارد.

طلاق سنت

طلاقی است که نظر به رعایت شرایط و موازین شرع جایز شمرده می شود.

طلاق مبارات

طلاقی است که بر اثر تنفر متقابل زن و مرد صورت می پذیرد.

مقررات طلاق به طور کلی

در کشور ما و مقررات فقهی، طلاق را در اختیار مرد قرار داده است و شوهر می تواند با شرایط طلاق زوجه که در قانون آمده است، یعنی حقوق مالی زوجه و طی مراحل قانونی طلاق، دادخواست طلاق از مرد داده و به رغم مخالفت زوجه او را طلاق بدهد. اما برعکس گرفتن طلاق بدون رضایت شوهر راهی سخت و دشوار در پیش دارد.

چگونگی اقدام به طلاق از طرف زوجه

اگر طلاق توافقی نیست و اگر وکالت طلاق از همسر ندارید، ناچارید دادخواست طلاق از طرف زوجه تقدیم دادگاه خانواده کنید. زوجه هم می تواند در دادگاه خانواده شهری که هم اکنون ساکن است دادخواست بدهد و هم در دادگاه محل اقامت شوهر.

در چه مواردی زن می تواند تقاضای طلاق دهد؟

حالت اول داشتن حق طلاق است، درصورتی که مرد به زن وکالتنامه طلاق داده باشد، زن می تواند دادخواست طلاق بدهد.

حالت دوم تقاضای طلاق از طرف زوجه، با کمک شروط دوازده گانه طلاقی که در دفتر نکاح امده و به امضا مرد رسیده، می توان درخواست طلاق از سوی زن و مهریه را پیگیری نمود. با اثبات هریک از این شروط اگر زن در خواست طلاق کند صداق تعلق می گیرد. این شروط عبارتند از:

 • اعتیاد مضر شوهر
 • نپرداختن نفقه حداقل به مدت 6 ماه
 • مریضی سخت علاج شوهر
 • امراض مقاربتی شوهر
 • بچه دار نشدن زوج
 • ترک زندگی توسط زوج
 • ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول
 • محکومیت شوهر به زندان بالای 5 سال یا ارتکاب به جرایمی که برخلاف شان زوجه است
 • سورفتار و سو معاشرت
 • اثبات خیانت همسر در دادگاه
 • نداشتن رابطه جنسی برای مدت غیر متعارف
 • تهیه نکردن مسکن مناسب به مدت نامتعارف

دعوای طلاق به درخواست و تقاضای زوجه به دلیل عدم وجود دلایل و یا به دلیل سختی اثبات دلایل موجود از دعاوی سخت و تخصصی می باشد. باید توجه نمود در دعوای طلاق تمام دلایل به صورت درستی جمع اوری گردد تا بتوان به نتیجه درست رسید.

درخواست طلاق از طرف زن در دوران عقد

تقاضای طلاق از طرف زوجه در دوران عقد بسیار دشوارتر است، زیرا در این ایام علی رغم وقوع عقد نکاح هنوز زندگی مشترکی شروع نشده است و اوردن دلیل موجه و قانونی از سوی زوجه برای طلاق، در صورت مخالف مرد کمی دشوار است.

عسر و حرج زوجه به چه معناست؟

عسروحرج به معنای ایجاد سختی و مشقت تحمل ناپذیر می باشد که اگر زن در زندگی مشترک دچار سختی و مشقت زیاد شود و به صورتی که قابل تحمل نباشد و اگر بتواند ان ها را در دادگاه اثبات نماید، زن حق طلاق پیدا می کند. لازم به ذکر است عسروحرج باید در زمان طرح دعوای طلاق و صدور حکم موجود باشد و حکم طلاق وسیله ای برای رهایی زوجه از این وضعیت باشد.

دلایل مهمی که باید در دعوای طلاق باید اثبات گردد

 • ضرب و جرح مکرر توسط زوج می باشد. زوجه با داشتن نامه های متعدد از پزشکی قانونی و گزارشات پلیس می تواند به راحتی ضرب و جرح مکرر زوج  و عسروحرج خود را اثبات نماید
 • در صورت غیبت یا مهاجرت زوج می تواند با شهادت شهود و حکم ترک انفاق، عسروحرج را اثبات نمود.
 • در خصوص سوء رفتار و روابط نامشروع متعدد زوج می توان به وجود دلایل دعوای روابط نامشروع مطرح نمود و با اثبات و صدور حکم، ان حکم را به دادگاه جهت اثبات عسروحرج ارائه نمود. همچنین در خصوص محکومیت به حبس نیز می توان ان را جهت اثبات ارائه نمود.
 • در مواردی که زوج مشکلات جنسی یا روانی دارد از دلایل زوجه می تواند ارجاع به پزشکی قانونی باشد تا از طریق معاینات و ازمایشات مشکلات زوج اثبات گردد. همچنین می توان از شهادت شهود جهت اثبات این موارد استفاده نمود.

حضانت فرزندان در تقاضای طلاق از طرف زوجه

قانون طلاق مربوط به قانون مدنی و قانون حمایت خانواده است. بر طبق ماده 29 قانون حمایت از خانواده در پرونده طلاق، اگر قبلا تکلیف حضانت فرزندان مشخص نشده باشد می بایستی در ضمن حکم طلاق نسبت به ان اظهار نظر قضائی شود. حسب قانون، حضانت فرزندان تا پایان 7 سالگی با مادر است و بعد از ان با پدر است. 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران است. بعد از سنین مذکور حضانت دیگر از نظر قانون موضوعیت ندارد. و انتخاب با فرزندان است. اما در اعطای حضانت قاضی بایستی مصلحت فرزندان را رعایت کند.

مدت زمان طلاق از طرف زوجه

بر طبق قانون طلاق و ایین دادرسی مدنی، طلاق پرونده ای است که با اعتراض هر کدام از زوجین 3 دادگاه را طی می کند. دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان مربوطه، دیوان عالی کشور. در فرض اینکه پرونده با اعتراض، هر سه دادگاه را پشت سر بگذارد حدود یکسال طول خواهد کشید. مگر اینکه یکی از طرفین اعتراض نکند.

شرایط تعلق مهریه در صورت تقاضای طلاق از طرف زوجه

شرایط مهریه در صورت درخواست طلاق از طرف زن در قانون مشخص شده است. باید گفت مهریه حقی است که قانون برای زن در نظر گرفته، و با جاری شدن صیغه عقد، مهریه در تملک زن قرار می گیرد و می تواند هر زمان که خواست ان را مطالبه کند. زمانی که درخواست طلاق از طرف زن و صداق و مسائل مربوط به ان مطرح شود، زن می تواند به وسیله اثبات عسرو حرج حکم طلاق را بگیرد، دادگاه درباره مقدار مهریه و قبول بذل ان با توجه به قانون جدید مهریه تصمیم گیری می کند، هرچند زن پیشنهادات خود را ارائه می دهد، امام تصمیم نهایی با دادگاه است.

Lawyer for divorce on behalf of the woman

شرایط عدم تعلق مهریه در تقاضای طلاق از طرف زوجه

به صور کلی دو حالت صداق تعلق نمی گیرد:

 • بر اساس ماده 1089 قانون مدنی در صورتی که عقد باطل بوده و نزدیکی صورت نگرفته باشد، و همچنین در موردی که عقد فسخ شود و نزدیکی هم انجام نشده باشد، مهریه ای در بین نخواهد بود.
 • در مواردی زن بدون انکه دلیل قانونی داشته باشد از شوهر کراهت دارد، در اینجا باید برای طلاق رضایت شوهر را جلب کند که این کار با بخشیدن کل مهریه یا بخشی از ان امکان پذیر است و به ان طلاق خلع گفته می شود.

نقش وکلای متخصص در تقاضای طلاق از طرف زوجه چیست؟

در بسیاری از موارد زوجه برای عدم روبرو شدن با زوج نیاز به وکیل طلاق دارد تا بتواند تمام مراحل طلاق توافقی را از صفر تا صد در اختیار وکیل طلاق زوجه بگذارد در واقع به دلیل پیچیده بودن و داشتن مراحل طولانی و متعدد طلاق به درخواست زوجه بهتر است هریک از زوجین برای خود وکیل طلاق خوب انتخاب نمایند زیرا از مزایای داشتن وکیل طلاق این است که وکیل طلاق تمام مراحل دعوای طلاق را می داند و می تواند در کمترین زمان دعوا را به نتیجه برساند همچنین وکیل طلاق زوجه با توجه به تخصص داشتن در امور طلاق تمام قوانین مربوطه را می داند و می تواند دعوا را با بهترین نتیجه به نحو موکل به اتمام برساند. شما می توانید به همین الان به سایت دادسان مراجعه کرده و از وکلای با تجربه مشورت گرفته و در صورت لازم مراجعه حظوری داشته باشید.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل تقاضای طلاق از طرف زوجه بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در تقاضای طلاق از طرف زوجه را دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

دکمه بازگشت به بالا