همایش روز زن روستایی ۲۸ مهرماه به صورت مجازی برگزار می شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین ، علی اکبر مویدی وزیر جهاد کشاورزی که ضمن تبریک این واقعه از روز زن روستایی یاد کرد ، گفت: جایگاه زنان روستایی و عشایر برای توسعه پایدار و امنیت غذایی در کشور بسیار مهم است.

وی افزود: امروز فرصتی برای دیدن توانایی ها و نقش های مهم زنان روستایی و عشایر در توسعه پایدار کشور بیش از هر زمان دیگری است.

مویدی ادامه داد: امروز همچنین فرصتی برای یادآوری مقامات کشوری است که باید نقش مهم و اساسی کشاورزی خانواده ، اشتغال و حمایت از بازار زنان روستایی و عشایری را در سیاستگذاری و تصمیم گیری مدنظر قرار دهند.

مویدی گفت که طی سه سال پیش ، مراسمی در زنان بین المللی با گروهی از مقامات ارشد دولت و تولید کنندگان زنان روستایی و عشایر برگزار شد که موفق هستند ، در حالی که امسال ، همان رویداد ، این رویداد در مقابل معاون اول رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده.

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی اذعان داشت: “عموم مردم می توانند از طریق آدرس کنفرانس به طور مجازی در این کنفرانس شرکت کنند:

معاون وزیر آموزش و توسعه سازمان تحقیقات ، آموزش و مشاوره کشاورزی در پایان تأکید کرد: زنان روستایی علی رغم نداشتن منابع تولیدی ، به دلیل نقش مهمی که در کشاورزی خانواده دارند ، نیمی از تولید مواد غذایی جهان و نیروی کار کشاورزی را بر عهده دارند. : زنان روستایی و عشایری به دلیل داشتن دانش و آموزش مهم در تولید محصولات سالم و در نتیجه افزایش درآمد صادراتی کشور در بازار جهانی ، تأثیر بسزایی در رونق تجارت ، ایجاد اشتغال ، رشد درآمد و از این رو توسعه روستا و روستا دارند. .

دکمه بازگشت به بالا