مطالب میجیک

نیاز به بازسازی و بازنگری فرهنگی در مقوله فرزندآوری داریم – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش آنلاین، انسیه خزعلی در یک برنامه تلویزیونی راهکاری برای مقابله با چالش های جمعیتی کشورمان از جمله سقط جنین ارائه کرد و گفت: یکی از مواردی که می تواند از روند نزولی جمعیت جلوگیری کند، جلوگیری از سقط جنین های غیرقانونی در کشور است. . متأسفانه در طول سال رقم قابل توجهی است.

وی با بیان اینکه جوان بودن جمعیت مایه صلابت کشور است، افزود: هر کشوری می تواند به جمعیت جوان به عنوان قوت، پشتوانه و سرمایه بزرگی نگاه کند که قابل مقایسه با سرمایه های دیگر نیست.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه مسائل فرهنگی بیشترین نقش را در کاهش نرخ باروری و افزایش سقط جنین دارد، تصریح کرد: علاوه بر عوامل اقتصادی، اشتغال و مسکن نیز باید برای رشد جمعیت مورد استفاده قرار گیرد. در نظر گرفتن برای گرفتن آن، باید فرهنگ را در مقوله های مهم بازسازی و تبدیل کنیم بچه داشتن ما داریم

دکمه بازگشت به بالا