مطالب میجیک

نگاه اسلام به زن نگاه ارزشی و کمال طلبانه است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

نرگس انصاری در گفتگو با خبرنگار آنلاین با نشان دادن جایگاه زنان در انقلاب اسلامی و حوادث اخیر اظهار داشت: اینکه زنان در مورد سخنان، زندگی و آزادی زنان چه فکری می کنند به ایدئولوژی، افکار، تجربیات، آرمان ها و اندیشه های آنان بستگی دارد. به این معنا که هر فردی به حسب خود این کلمه را دیده و خوانده است که با دیگران متفاوت است و نمی توان این مشکل را کلی دانست.

یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) استان قزوین با بیان اینکه در حال حاضر دوگانگی وجود دارد، گفت: نگاه اول نگاه اسلام است و انقلاب در واقع جوهره خود را از اسلام می گیرد و نگاه دوم. . یعنی دیدگاه های ضد اسلامی یا دیدگاه های لیبرالی.

وی افزود: از دیدگاه من شعاری که امروز مطرح می شود، حرف درستی است که به عمد از سوی جبهه مقابل مطرح شده است زیرا مکتب و تفکری که در واقع به آزادی زن معتقد است اسلام است.

در لیبرالیسم، زنان ابزاری برای نظام سرمایه داری هستند

این مسئول تاکید می کند: در این بخش دیدگاه اسلام و غرب هر دوی آنها ابعاد زیادی دارند، نوع نگاه به زن و جایگاه آنها در کشورهای غربی مشخص است و نمونه های عینی زنان در جامعه لیبرال به چشم می خورد.

وی ادامه می دهد: در اندیشه لیبرال، زنان ابزار و ابزار نظام سرمایه داری هستند، به این معنا که نظام نگاه جنسیتی به زن دارد و از مولفه جنسیت زن در جهت اهداف نظام سرمایه داری بهره برداری می کند. سو استفاده کردن این سیستم سرمایه گذاری می تواند به عنوان ابزاری در بخش های مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.

مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده گفت: در نظام لیبرال، هویت و کرامت زن جهل ه برداشت می شود و می توان ادعا کرد که به نظر می رسد زنان در جامعه لیبرال از کرامت و هویت انسانی برخوردار نیستند و زنان در کنار مردان به عنوان انسان تعریف نمی شوند.

وی تاکید کرد: زن و کرامت زن آزادی خواه هدف اصلی قدرت را قربانی کنید، بنابراین تفسیر آزادی در این دیدگاه متفاوت است، یعنی آزادی را می توان به موازات آزادی جنسی تعریف کرد.

انصاری توضیح می دهد: در نظام لیبرال، زن به گونه ای تعریف می شود که از همه آزاد و مبرا باشد و در روابط جنسی محدودیتی وجود نداشته باشد، در صورتی که در سند کنوانسیون بین المللی، آزادی زن در آزادی روابط جنسی تعریف شده باشد. آنها از این مشکل عبور کردند که در نهایت این مشکل خانواده و روابط انسانی را تحت تأثیر قرار می دهد.

وی بیان کرد: از دیدگاه اسلام زن ابزار نیست، بلکه شخصیت انسانی است و با بررسی آیات و روایات می دانیم که اسلام زن را به صورت کلی می بیند. برای اعتقاد بر این است که زنان از حقوق و درجات یکسانی با مردان برخوردارند و مولفه های جنسیتی آنها به چشم نمی خورد، اما تفاوت های دو جنس بر حسب نقش ها و مسئولیت ها تعریف می شود.

این استاد توضیح می دهد: مردم در یک نظام جامع انسانی و انسانی مسئولیت می پذیرند و هیچ چیز برای دیگران امتیاز محسوب نمی شود.

نگاه اسلام به زن، دیدگاه ارزشی و کمالی است شارژ است

وی در ادامه یادآور شد: اگر تکلیف خانه و تربیت فرزند که به عهده زن است آشکار نشود، مردی که حق نگهداری از کودک را دارد، آشکار نمی شود. خداوند از طریق نگاه همه جانبه به زن برای تکامل انسانیت در خود، زن و مرد را مکمل یکدیگر می داند که هر کدام دارای ویژگی هایی هستند که یکدیگر را کامل می کنند، به عبارت دیگر، هر یک در مقابل دیگری ناقص است، بنابراین نظر اوست. . اسلام نگاه ارزشی و کمال گرا در این دیدگاه، آزادی به معنای آزادی زن از مولفه جنسیتی است.

انصاری تاکید کرد: به عبارت دیگر، اگر زنان وارد جامعه شوند و به عنوان زن ظاهر شوند، به نظر می رسد آزادی آنها محدود است، اما اگر چارچوب به گونه ای باشد که زن انسان تلقی شود، افراد از چارچوب جنسیتی و برخی ابزارها خارج می شوند. آزاد می شوند.

وی افزود: اسلام برای حضور زنان در عرصه های مختلف فضا قائل است، یکی از ابزارهای فعالیت حجاب است که البته برای مردان طهارت و پوشش دارد اما برای زنان دلیل تاکید همجنس است. جزء.

عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) استان قزوین گفت: اسلام بر زنان تأکید دارد که زیبایی و مولفه های جنسیتی خود را بپوشانند تا در جامعه حضور داشته باشند تا زن به او نگاه نکنند و ببینند. او انسانیت و برعکس زیبایی را در خلوت جبهه به رخ می کشد.

وی بیان کرد: اگر نظر را جامع‌تر کنیم متوجه می‌شویم که نظر در راستای حفظ کرامت و هویت انسان است، اما علت پرداختن جبهه لیبرال به مسائل زنان در حال حاضر به اهمیت موضوع زنان برمی‌گردد. نفوذ در. خانواده و جامعه

بنیان جامعه اسلامی با خانواده شکل می گیرد

در این اثر آمده است: بنیان اسلام و جامعه اسلامی را خانواده تشکیل می دهد و خانواده جزء کوچکی از جامعه است و سلامت این رکن موجب سلامت جامعه می شود.

وی ادامه داد: نقش اصلی در استحکام و حفظ خانواده بر دوش زنان است و اگر زنان سلامت و حضور خود را در عرصه خانواده از دست بدهند، نابودی این معضل دامنگیر جامعه می شود.

انصاری خاطرنشان کرد: از این رو نظام غربی به ضرر جامعه اسلامی به دنبال فروپاشی نظام خانواده در اسلام و تحت تأثیر قرار دادن ارکان اساسی خانواده است.

وی ادامه داد: طبیعی است که غرب با نگاه سیاسی و ابزاری زنان را به جامعه اسلامی تزریق کند و زنان را به عنوان ابزار و وسیله برای رسیدن به اهداف خود در عرصه های مختلف وارد میدان کند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: رهبر انقلاب برای اعتقاد بر این است که زنان در عرصه های مختلف فردی، اجتماعی و خانوادگی می توانند به کمال برسند و نقش سه گانه را در جامعه تکمیل کنند که همواره دارای مولفه هایی است.

وی افزود: همه ما برای ما معتقدیم که حفظ کننده قوام زندگی و ماندگاری آن، زن است، اگرچه مرد مؤسس خانواده است، اما تداوم زندگی بر عهده زنان است.

این مسئول گفت: یکی از مهمترین ابزارهای حل مشکلات زنان استفاده از ظرفیت زنان و در محیط زنان برای تبیین مشکلات زنان است.

وی گفت: زنان ظرفیت بزرگی هستند و نقش این ظرفیت در دوران جنگ بسیار نمایان است چرا که زنان از تاریخ تاکنون در این عرصه فعالیت های موثری داشته اند و نقش مهمی در پیروزی انقلاب داشته اند.

نقش آموزش زنان در جامعه باید مورد تاکید قرار گیرد

این کارشناس بیان کرد: اگر قشر عاقل از زنان از نظر بصیرت رشد و کمال پیدا کنند، بسیاری از مسائل حل می شود و باید نقش اساسی زن در خانواده که در مورد تربیت است، مانند گذشته تبیین شود. .

وی ادامه داد: متأسفانه یکی از آسیب های کنونی ما که می توان آن را به فضای مجازی نسبت داد این است که کارکردهای خانواده کم شده و آموزش کودکان به فضای مجازی سپرده شده است.

انصاری افزود: آگاه سازی زنان از عواقب آسیبی که امروز با آن مواجه هستیم، یکی از ابزارهایی است که باید برای روشن شدن این مشکل از آن استفاده کنیم. درخواست دادن اتخاذ شود و باید به گونه ای با این موضوع برخورد شود که خود زنان نیز متوجه مشکل آسیب شوند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از دغدغه بانوان این است که موضوع اصلی برای آنها اولویت بندی نشده است.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: فضای مجازی در تغییر ذائقه موثر بوده و بر مشکلات جانبی بانوان تاکید کرده است و باید برنامه ریزی کرد. سلام خود را برای توضیح آسیب و عواقب آن درخواست دادن آن را بگیریم

دکمه بازگشت به بالا