اقتصادی

مقاطع طویل بیشترین رشد تولید را به خود اختصاص داد

آمار واردات زنجیره ای فولاد، از شمش فولاد گرفته تا قطعات مختلف، محصولات فولادی (به جز آهن اسفنجی که در سال های اخیر وارد کشور شده، صفر بوده)، در 9 ماهه امسال، محصولات فولادی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده اند. از واردات، اما بیشترین افزایش واردات از نظر تعداد کل مقاطع طویل نسبت به مدت مشابه سال قبل 77 درصد افزایش داشته است.

بر اساس آماری که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران برای میجیک ارائه کرده است، از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، کل واردات مقاطع طویل ۷۷ درصد افزایش داشته که بیشترین افزایش تولید است، اما در مقایسه با واردات تخت مقاطع در دوره 9 ماهه 1401 درصد در مدت مشابه پارسال شش درصد افزایش داشته که کمترین رشد واردات نسبت به سال گذشته است. محصولات فولادی و شمش فولاد نیز نسبت به واردات 9 ماهه 1400 14 و 25 درصد افزایش داشته است. میزان واردات آهن اسفنجی همچنان صفر است.

بیشترین میزان واردات فولاد در مدت مشابه سال جاری مربوط به محصولات فولادی معادل 667 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد بیشتر از واردات معادل 586 هزار تن بوده است.

واردات قطعات تخت فولادی در 9 ماهه امسال با رشد شش درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 522 هزار تن در مجموع واردات در 9 ماهه 1400 به 554 هزار تن در مدت مشابه رسیده است. امسال.

از سوی دیگر، کل واردات فولاد طویل طی 9 ماهه سال 1401 با 77 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 64 هزار تن به 113 هزار تن رسید.

بر اساس آمار، در واردات شمش فولاد، تعداد واردات به 4000 تن تا 5000 هزار تن رسیده است و از این رو کل واردات فولاد مرکزی برای کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است.

در نهایت همانند سال های اخیر واردات آهن اسفنجی به کشور به صفر رسیده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا