اقتصادی

مازاد بودجه بزرگترین صادرکننده نفت جهان رکورد زد

تا سال 2022، زمانی که قیمت های بالاتر نفت درآمدهای دولت عربستان سعودی را 31 درصد افزایش می دهد، مازاد بودجه به 103.9 میلیارد ریال سعودی (27.68 میلیارد دلار) خواهد رسید که بیشتر از برآورد این کشور است.

به گزارش میجیک، بزرگترین صادرکننده نفت جهان در سال 2022 رشد تولید ناخالص داخلی 8.7 درصدی را تجربه می کند که منجر به اولین مازاد بودجه این کشور در ده سال گذشته شده است.

عربستان پیش از این مازاد بودجه سال 2022 را 102 میلیارد ریال معادل 2.6 درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده بود، اما برای سال جاری مازاد بودجه کمتری را پیش بینی کرده بود.

بر اساس آمار وزارت دارایی، کل درآمد عربستان سعودی در سال 2022 به 1.27 تریلیون ریال خواهد رسید که نسبت به سال 2021 رشد 31 درصدی و کمی بیشتر از برآورد اولیه داشته است. درآمد نفتی کشور در سال گذشته به 857.3 میلیارد ریال رسید که نسبت به سال 2021 52 درصد افزایش داشت.

در سه ماهه چهارم سال 2022، درآمد غیرنفتی عربستان سعودی نسبت به مدت مشابه سال 2021، 19 درصد افزایش یافته و عملکرد بهتری نسبت به درآمد نفتی دارد که در سه ماهه چهارم 17 درصد افزایش یافته است.

هزینه کل عربستان سعودی در سال 2022 با 12 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 1.16 تریلیون ریال رسید.

عربستان در 9 ماهه اول سال 2022 مازاد مالی ثبت کرد، اما در سه ماهه چهارم که تولید نفت اوپک + کاهش یافت، 45.7 میلیارد ریال کسری داشت.

بر اساس گزارش رویترز، کل بدهی عربستان تا پایان سال 2022 به بیش از 990 میلیارد ریال خواهد رسید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا