مطالب میجیک

لزوم تعامل زنان با قانون – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، زهرا میرزایی پژوهشگر حوزه زنان و خانواده در یادداشتی به «ضرورت تعامل زنان با قانون» پرداخت که مشروح آن به شرح زیر است.

توجه به این نکته بسیار مهم است که مفهوم و ابزاری که در وضعیت زنان نقش مهم و مهمی دارد قانون است; لازم است نسبت به این مقوله آگاهی داده شود و برای عموم مردم توضیح داده شود که؛ ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، روانی و آسیب های زندگی زنان تحت تأثیر قوانین جامعه است. اولین قدم برای بهبود وضعیت زنان با حمایت قانون، ارتقای سواد حقوقی در جامعه است. از یک منظر سواد حقوقی مشارکت در کسب اطلاعات است و در چارچوب فکری دیگر مسیری برای اصلاح فرهنگ سیاسی توسعه یافته است.

در افزایش مشکلات خانوادگی و البته زن رکن مهمی در خانواده است، باید از حرف زدن فراتر رفت. ارزش های اساسی اجتماعی در شکل و محتوای قانون منعکس می شود. این قوانین همچنین وضعیت بسیاری از معضلات اجتماعی را تعیین می کند. زنان تنها زمانی به موقعیت ایده آل خود در عرصه های خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی دست خواهند یافت که از قانون و قانون به عنوان مسیری برای توانمندسازی و تغییر اجتماعی استفاده کنند.

افزایش آگاهی و کسب دانش حقوقی وظیفه قانونی همه است اما توجه کافی به این موضوع نمی شود. افزایش آگاهی زنان از قانون در مرحله اول منجر به انتقال آن دانش به خانواده می شود. زیرا زنان نقش مهمی در تربیت فرزندان و حتی دادن مفهوم به مردان به عنوان همسر خود دارند. در مرحله بعد، تسلط زنان بر قانون، آنها را قادر می سازد تا با اطمینان و امنیت از آینده خود و خانواده خود آگاه شوند. همچنین کسب مهارت های لازم برای زندگی، توانایی عمل موثر در بخش عمومی، افزایش قدرت تصمیم گیری در خانواده، دیدگاه ها و رفتار مناسب و هنجاری در جامعه و توانایی شرکت در مجامع رسمی و غیر خانوادگی. .

بر این اساس دانش حقوقی باعث می شود افراد مشارکت شخصی داشته باشند و از بعد اجتماعی وضعیت جامعه را تغییر دهند. این روند تحول و توسعه آگاهی اصلاح طلبانه در بین زنان عادی جامعه به عنوان شرکت کننده در روند انتخاب وکلا و نامزدهای مسئول بخش های مختلف از جمله مجلس و فعالان خانواده است. سواد حقوقی همچنین منجر به توسعه مهارت های زنان و توسعه اقدامات اجتماعی هماهنگ و مردمی می شود که جزء لاینفک فرآیند توانمندسازی و بهبود شرایط خانواده است.

در زیر بد نیست به بررسی حقوق و مسئولیت های سیاسی و قضایی زنان در منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بپردازیم. (در مورد حقوق زنان، موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، حق زنان برای برخورداری از تحصیلات حقوقی است.)

حقوق و مسئولیت های زنان در امور سیاسی داخلی

– حق و مسئولیت کسب علم و مشارکت و نقش آفرینی در تعیین سرنوشت اساسی کشور برای حفظ و یکپارچگی نظام اسلامی.

– حق و مسئولیت مشارکت در امور جامعه و نظارت به منظور سوق دادن جامعه به سوی معنویت و فضیلت اخلاقی و رفع ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری.

– حق آزادی بیان، بیان، اجتماعات بر اساس استانداردها

– حق تأسیس احزاب و سایر تشکل های سیاسی و فعالیت در آنها با رعایت حفظ استقلال کشور و وحدت ملی و مصالح نظام اسلامی.

– حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن در شوراها و شوراهای مختلف و مشارکت در برنامه ریزی های دولتی و تصدی پست های عالی مدیریتی طبق موازین.

دکمه بازگشت به بالا