قیم نامه تا چه زمانی اعتبار دارد؟ مدت اعتبار قیم نامه

چه شرایطی سبب پایان اعتبار قیمومیت می شوند؟

  1. عدم انجام درست وظایف قیومیت از جانب قیوم می تواند، سبب ابطال قیم نامه او شود. در صورت بیماری قیم و کوتاهی او از اداره اموال او، فرد مورد نظر فاقد صلاحیت برای قیومیت شناخته می شود.
  2. شرایط عقلی نیز یکی از صفات مورد بررسی در دادگاه های قیومیت محسوب می شود؛ در صورت زوال عقلی قیوم در طول دوران ولایت، حق قیومیت از او سلب می شود. در صورتی که چنین موردی توسط پزشکی قانونی اثبات شود، دیگر نیازی به ارائه دادخوست برای عزل قیوم نیست.
  3. نحوه ابطال قیم نامه با در نظر گرفتن سوابق کیفری قیوم نیز مشخص می شود. در صورتی که قیم سوابق کیفری مانند دزدی و کلاهبرداری و… داشته باشد، حق قیومیت از او سلب می شود.
  4. از دست دادن تمکن مالی قیم نیز یکی از دلایل پایان اعتبار قیومیت به شمار می رود. در صورت هر گونه ورشکستگی مالی قیم، بستگان و افراد تحت قیومیت، با ارائه دادخواست عزل قیم، قادر به ابطال این حکم هستند.
  5. فردی که برای قیومیت انتخاب می شود، باید ضمانتی در دادگاه های مربوطه ارائه دهد. در صورتی که از ارائه این ضمانت خودداری کند، شرایط قیومیت را نخواهد داشت.

مدت اعتبار قیم نامه

چه کسانی می توانند، برای عزل قیم اقدام کنند؟

وکیل مشهد : مدت اعتبار قیم نامه تا زمانی که مدارکی دال بر عدم صلاحیت قیم به دادگاه ارائه شود، تعیین می شود. در صورتی که خود مهجور دادخواستی به دادستان ارائه دهد و عدم صلاحیت قیم را تایید کند، درخواست او مورد بررسی قرار می گیرد و اقداماتی برای ابطال قیم نامه انجام می شود. در برخی شرایط دادستان نیز به دادگاه مربوطه دادخواست انعزال را ارائه می دهد. هر ذی علاقه ای در این زمینه می تواند، با ارائه مدارک قانونی به دادستان مربوطه، درخواست عزل قیم را داشته باشد.

بررسی امکان اعتراض قیم به حکم ابطال

وکیل آگاه : نحوه ابطال قیم نامه با ارائه دادخواست های رسمی برای عزل قیم، همراه می باشد. در صورتی که این دادخواست ها به دادگاه مربوطه ارائه شوند و دادگاه حکم عزل و عدم تمدید مدت اعتبار قیم نامه را صادر کند، قیم فعلی قادر به اعتراض به حکم نهایی خواهد بود. دادگاه برای او در یک بازه زمانی مشخص، حق اعتراض تعیین می کند تا او دفاعیات خود را ارائه دهد.

برای این که اعتراض قیم موثر واقع شود، باید مدارکی دال بر مدارکی که صلاحیت او را رد کرده اند، ارائه دهد. در صورتی که اعتراض قیوم نیز مردود واقع شود، دادستان به حکم بدوی شکایت می کند. در چنین شرایطی، قیومیت صغیر یا محجور به صورت موقتی به فرد مدعی العموم سپرده می شود. پس از تشکیل دادگاه و بررسی صلاحیت سایر بستگان کودک، قیم جدید منصوب خواهد شد. شما عزیزان می توانید جهت کسب اطلاع بیشتر با تماس حاصل نمایید.

استعلام قیم نامه | دختر تا چه سنی نیاز به قیم دارد

مهمترین وظایف قیم

نحوه ابطال قیم نامه با مشاهده عدم پرداختن قیم تعیین شده به وظایف قیومیت، تعیین می شود. هر فردی که به عنوان قیم محجور و صغیر تعیین می شود، وظایف مشخصی بر عهده دارد که در صورت عدم رسیدگی به آن ها، از سوی دادگاه فاقد صلاحیت شناخته خواهد شد. برای این که با شرایط ابطال قیم نامه، بیشتر آشنا شوید، بهتر است با وظایف قیم تعیین شده نیز آشنایی داشته باشید. در زیر مجموعه وظایف قیم را مشاهده می کنید:

مدت اعتبار قیومبت

نظارت بر تربیت محجور

دادگاه و دادستان مربوطه برای تمدید مدت اعتبار قیم نامه شرایط تربیتی که قیم در نظر گرفته را بررسی می کنند. یکی از مهمترین وظایف قیم، نگهداری بهداشتی و جلوگیری از بروز خطرات جانی برای محجور است. شرایط تربیتی و وضعیت بهداشتی محجور با اصول موجود در جامعه و وضعیت اجتماعی مطلوب مقایسه می شود که نباید منافاتی با این دو اصل داشته باشد.

نظارت بر اداره امور مالی

یکی از مهمترین وظایف قیم، نگهداری از اموال کودک و حفظ امور مالی او است. در ابتدا قیم باید یک فهرست جامع از اموال کودک در دسترس داشته باشد و یک نسخه از آن را برای دادستان ارسال کند. سپس یکی از نزدیکان در خصوص مهر و موم اموال دادخواستی به دادگاه ارائه می دهد تا از اتلاف اموال جلوگیری شود.

سپس قیم با اجازه دادگاه اموال ضایع شدنی را به فروش می رساند و مال به دست آمده از فروش را برای معاملات دیگری صرف می کند که به نفع محجور بوده و اموال او را افزایش می دهد. کلیه هزینه های موجود در زمینه درمان و معالجه طفل نیز بر عهده قیم است؛ او مکلف است که هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب النفقه را تامین کند.

جمع بندی

نحوه ابطال قیم نامه در رابطه با هر پرونده ای متفاوت خواهد بود؛ اما به طور کلی تمدید قیم نامه نیازمند شرایط و ضوابطی است که توسط قیم فراهم می شود. در صورتی که یکی از شرایط مورد نیاز بر اساس قوانین موجود، فراهم نشود، دادگاه در خصوص ابطال قیم نامه اقداماتی انجام می دهد. در این گزارش در رابطه با شرایط ابطال این حکم رسمی اطلاعاتی به دست آوردید. در صورت هر گونه تخطی قیم از انجام وظایف محوله، بدون شک این حق از او گرفته می شود که شرح مختصری از این وظایف نیز در این گزارش آورده شد

دکمه بازگشت به بالا