فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، مونا سادات احمدی پژوهشگر حوزه فقه و حقوق در یادداشتی به فلسفه تفاوت حقوق در اسلام پرداخت و گفت: برای درک فلسفه تفاوت حقوق زن و مرد. در اسلام ذکر این مقدمه ضروری است:

الف) در اسلام روشن حکم خداوند متعال است. بالاترین فرد دارای ساختار، موقعیت و الزامات است مطابق موجودات شعور دارند، جز خالق. به همین دلیل است که تنها او است که با توجه به سیره انسان و با توجه به نوع رابطه پیچیده بین اعمالش و رسیدن به سعادت اخروی، صلاحیت برقراری و سپس صدور حکم را دارد. بنابراین راه رسیدن به سعادت واقعی، رجوع به شرع مقدس است که سعادت انسان را در قالب عقاید، اخلاق، احکام و… بیان کرده است. تبدیل شود فراتر وجود انسان یک واقعیت مطلق است و این واقعیت مطلق تنها راه رسیدن به سعادت و حقیقت مطلق است.

ب) مطابق با به اعتقاد اکثریت متفکران اسلامی، دستیابی به این واقعیت ممکن است می توان به آن دست یافت است. کسی که همه امکانات و تجهیزات لازم برای درک متن وحی را در اختیار داشته باشد، می تواند به علم اصیل دست یابد. این شناخت معتبر است جهان بینی مرد یا زن و این سن یا آن سن مستقل هستند.

با توجه به فرض فوق می توان نتیجه گرفت:

اولین؛ همه موجودات از جمله انسان به هدفی که برای آن آفریده شده اند هدایت می شوند و به هر وسیله و ابزار لازم برای رسیدن به آن هدف مجهز هستند. بنابراین، بنا به مقتضیات طبیعی دو جنس مخالف، قوانین متفاوتی در انسان وضع شده است; بنابراین این اختلافات ریشه در واقعیت نفس دارد امری خوب، نه در مورد اعتبار و قرارداد. به عبارت دیگر، حاکمیت شرع مبتنی بر هماهنگی و همسویی با منافع و مفاسد واقعی است، نه بر اساس سلایق فردی یا گروهی.

دومین؛ در اسلام زن در تمام دستورات دینی و حقوق اجتماعی با مردان شریک است و می تواند مانند مردان مستقل باشد و در زمینه های مختلف مانند تحصیل و تربیت، مالکیت و تجارت و … تفاوتی ندارد. مردان، مگر در مواردی که فطرت خود زن اقتضا کند، غیر از مردان.

سوم؛ طبق آیه کریما “یا سلام الناس ایمان خدای من الذی حالت من نفس کشیدم یکی و خلقت منهای زوج و پخش منهما آقایان بیان شده است که زن و مرد در امور انسانی با هم برابرند و هیچ کس به دلیل مرد یا زن بودن بر دیگری اولویت ندارد، در این صورت تفاوت در قانون، تفاوت ارزشی نیست.

بار چهارم؛ تفاوتی که در حکم الهی بر حسب جنسیت دیده می شود، تفاوت فقط در افعال و روش هاست، اما در پایان این تفاوت، رسیدن به کمال عالی انسانی است، متحد می شوند یعنی انسان. انسانها اعم از زن و مرد، اصل و منشأ آنها، هدف نهایی آنها یکی است و دینی که برای تربیت هر دو طبقه می آید و مجازات در اثر عمل همان اصل است. برای هردو.

دکمه بازگشت به بالا