اقتصادی

عشقی: برخی به اصطلاح اساتید بورس دوباره پیدا شده‌اند!

رئیس سازمان بورس گفت: برخی از کارشناسان به اصطلاح پنهان بازار سرمایه پس از آغاز سال 1398 مجدداً تبلیغات خود را در فضای مجازی با رشد جدید آغاز کرده اند و از سهامداران خود می خواهیم فریب توصیه های این افراد را نخورند. .

به گزارش میجیک، مجید عشقی در این همایش اظهار کرد: به زودی متوجه افزایش سرمایه از طریق استفاده از سهام خواهیم شد تا هلدینگ های بزرگ بتوانند از برنامه های بازار سرمایه استفاده کنند و منابع به سمت بخش تولیدی اقتصاد برود.

وی هشدار می دهد: بسیاری از آسیب هایی که در سال 1398 به سهامداران وارد شده از سوی اساتیدی است که در فضای مجازی تبلیغ می کنند. این افراد در دو سال گذشته پنهان بودند اما در بارندگی های اخیر دوباره کشف شدند.

رئیس سازمان بورس افزود: نتایج تحقیقات نشان می دهد که اکثریت افرادی که دو سال پیش در بورس متضرر شده اند، کسانی هستند که تک سهام دارند و در فضای مجازی مشاوره می گیرند. آنها هنوز با رشد جدید در ضرر هستند. لذا از مردم می خواهیم که با توصیه های نادرست گمراه نشوند.

ادامه مطلب

عشقی بیان کرد: توسعه ابزارهای مالی در بورس باید برای ایجاد بازار سالم در دستور کار قرار گیرد. بازار سرمایه و چالش امروز ما کارگزار عنوان نداریم.

رئیس سازمان بورس تاکید کرد: در حال برنامه ریزی برای انتقال منابع از بورس به بخش واقعی اقتصاد هستیم. هم کارایی شرکت باید افزایش پیدا کند و هم سود به دست سهامداران برسد.

عشقی در سی امین سالگرد تاسیس کارگزاری بانک مسکن گفت: بازار مسکن نتایج خوبی را به همراه داشته است که تقاضای واقعی و تقاضای سرمایه را جذب می کند، اما باید اذعان داشت که در زمینه ساخت ابزار و حتی استفاده از آن در آنجا کار کافی وجود ندارد. . دنده. در این قسمت باید از ابزارهای مختلفی مانند اوراق رهنی، اوراق رهنی و سایر ابزارها استفاده شود.

در این رویداد شیرزادی مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن گفت: طی یک تا دو ماه آینده برای تامین مالی نهضت ملی مسکن اوراق وام مسکن ثانویه به ارزش هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه منتشر خواهیم کرد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا