اقتصادی

طرح نهضت ملی مسکن با رفع اشکالات گذشته در حال بررسی است

طرح نهضت ملی مسکن بر اساس نظر کارشناسی و با بهره گیری از تجربیات گذشته و حل مشکلات است.

به گزارش میجیک، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: پس از مطرح شدن موضوع نحوه تخصیص زمین برای طرح های نهضت ملی مسکن و نهضت مسکن آنلاین، معاون شهرسازی و معماری در نشست خبری امروز به حاضران در خصوص طرح های نهضت ملی مسکن و نهضت مسکن آنلاین اعلام کرد. مطالعات و تحقیقات دقیق انجام شده در Dawane در سال گذشته قبلاً ذکر شد.

فرزانه صادق ملواجرد نماینده شهرسازی و معماری گفت: 30 هزار هکتار زمین با بررسی های کارشناسی و فنی بی سابقه به محدوده شهر متصل شده است که این حجم کار حتی در زمان مسکن آنلاین انجام نشد. و اکنون با استفاده از تجربیات گذشته و رفع نواقص در امر الحاق زمین با کار انجام می شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا