مطالب عمومی

شورای حل اختلاف تخصصی علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری میجیک در استان چهارمحال و بختیاری، کرم شیخ پور معاون قضایی دادگستری و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان در افتتاحیه حل و فصل اختلافات خاص علم و فناوری در استان، روند رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه را تنها بر اساس روند قانونی استوار دانست. ، ملاک عمل در شورای حل اختلاف را تفاهم دانست. و رضایت طرفین است و این مشکل بین اهل قضاوت و نظر دادگاه تأثیر به مراتب پایدارتری دارد. وی افزود: از آنجایی که دانش قاضی در حوزه فقه محدود است، باید موضوع را به کارشناس مربوطه ارجاع دهد تا در امری غیر قانونی نتیجه بگیرد، بنابراین در بین اصحاب دعوا نفوذ کمتری خواهد داشت.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان با اشاره به دستورالعمل صادره از سوی دادگاه مبنی بر تشکیل شورای ویژه رسیدگی به اختلافات در حوزه علمی و فناوری، گفت: بر اساس رایزنی و رایزنی انجام شده با رئیس کل دادگستری و دادستان از مرکز استان، شورای ویژه ای ایجاد شد که فناوری استانی تشکیل و در اتاق بازرگانی شروع به کار کند. وی تصریح کرد: وظایف شورای حل اختلاف علم و فناوری در راستای اجرای ماده 9 قانون تولید مستقیم مصوب 1401 در دو حوزه حقوقی و کیفری ایجاد می شود.

دکمه بازگشت به بالا