مطالب میجیک

شتاب توانمندسازی و پیشرفت زنان در ایران – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، علی اکبر متکن دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در نشست توانمندسازی زنان برای آینده ای پایدار. اعلام: زنان نقش مهمی در جامعه دارند و امروزه بیش از 88 درصد همکاران ما در یونسکو را زنان تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب اسلامی حضور زنان در جامعه اهمیت بیشتری پیدا کرد، گفت: فعالیت های علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و… در سطح جهانی و بین المللی وجود دارد. بین المللی نامرئی

وی با تاکید بر اینکه باید سیستمی در خصوص نقش زنان در جمهوری اسلامی ایران مهیا شود و فعالیت زنان در مقایسه با زنان کشورهای منطقه و جهان در اختیار مردم جهان قرار گیرد، گفت: گسترش یابد. توانایی های زنان تا حد امکان خدمت شود.

وی گفت: دنیای غرب با تبلیغات منفی وضعیت زنان ایرانی را بد و تاریک نشان داده است و ما نیازمند بازتاب تصویر زنان در جمهوری اسلامی هستیم.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران خاطرنشان کرد: جایگاه زنان در بین کشورهای منطقه و سطح متوسط بین المللی مهم است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

متکان گفت: طرح ایجاد نظام ویژه وضعیت زنان ایرانی باید آماده شود تا در اختیار مجامع بین المللی قرار گیرد. بین المللی و ایران در خارج از کشور و نهادهای مردمی باید قرار گیرند تا تصویری واقعی از وضعیت زنان ایرانی بر اساس واقعیت نشان دهند.

وی تاکید کرد: هدف اصلی یونسکو در ایران فعالیت کشور در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، ارتباطات، علوم و آموزش و 5 وزارتخانه علوم، امور خارجه، آموزش و پرورش، ارشاد، گردشگری و میراث فرهنگی و همچنین هفت وزارتخانه است. فرهنگ ها و شخصیت های سیاسی کشور به عنوان شورای عالی یونسکو.

وی اعلام کرد: در بهمن ماه همایشی بین بین المللی با همکاری دفتر منطقه ای در مورد زنان دانشمند منطقه به ویژه با موضوع زنان دانشمند و دختر بحث خواهیم کرد. که به خواست خدا شاهد نتایج مثبت خواهیم بود.

دکمه بازگشت به بالا